4 ขั้นตอน สอนแบบมืออาชีพ ด้วย Aksorn On-Learn เครื่องมือช่วยครูเตรียมการสอนและกระตุ้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจแบบไม่จำเจ
4 ขั้นตอน สอนแบบมืออาชีพ ด้วย Aksorn On-Learn เครื่องมือช่วยครูเตรียมการสอนและกระตุ้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจแบบไม่จำเจ

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

4 ขั้นตอน สอนแบบมืออาชีพ ด้วย Aksorn On-Learn เครื่องมือช่วยครูเตรียมการสอนและกระตุ้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจแบบไม่จำเจ

วันนี้ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำ สำหรับคุณครูที่ใช้สื่อการสอน หนังสือเรียนจาก อักษรเจริฐทัศน์ อจท. ซึ่งทางอักษรได้พัฒนา Aksorn On-Learn สื่อการสอนออนไลน์สำหรับคุณครู สามารถทดลองใช้ได้โดย คลิกที่นี่ครับ ซึ่งมีขั้นตอนการสอนโดยใช้ Aksorn On-Learn 4 ขั้นตอนดังนี้ครับ

ขั้นนำ

ครูตั้งคำถามให้ผู้เรียนคิด เพื่อทบทวนความรู้เดิม ครูเริ่มเปิด Aksorn On-Learn ควบคู่กับสื่อฯ อักษร เพื่อใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน กระตุ้นความสนใจและย้ำความรู้ที่ได้เรียนมา

4 ขั้นตอน สอนแบบมืออาชีพ ด้วย Aksorn On-Learn เครื่องมือช่วยครูเตรียมการสอนและกระตุ้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจแบบไม่จำเจ
ขั้นนำ

ขั้นสอน

ครูใช้ Aksorn On-Learn ประกอบการสอน กระตุ้นความน่าสนใจ ควบคู่กับสื่อฯ อักษร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน จากนั้นครูสามารถมอบหมาย Aksorn On-Learn เป็นการบ้านหรือศึกษาทบทวนเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมในคาบเรียนถัดไป

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

สรุปบทเรียน และทำแบบฝึกหัด ท้าทายทักษะด้วยกิจกรรมท้ายหน่วย

ขั้นสรุป

ขั้นประเมิน

ประเมินและวัดผลความเข้าใจผู้เรียนจากใบงาน หรือกิจกรรม ในแผนฯ ที่ครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.aksorn.com/download

ขั้นประเมิน

ครูพร้อมสอน Aksorn On-Learn พร้อมใช้ เข้าใจง่าย สอนได้จริงด้วย e-Book ครบทุกระดับชั้น และคลิปการสอนมากกว่า 2,000 คลิป กว่า 1,000 ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา 2564

‼️สิทธิ์ในการเข้าใช้งาน Aksorn On-Learn เฉพาะลูกค้าคนพิเศษของอักษรในปีการศึกษา 2564 นี้ เท่านั้น‼️

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่