หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ ครูอาชีพดอทคอม

ครูอาชีพดอทคอม

ครูอาชีพดอทคอม
9629 โพสต์ 28 ความคิดเห็น
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ขอเชิญส่งผลงาน รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2567 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567

0
ขอเชิญส่งผลงาน รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2567 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567ขอเชิญส่งผลงาน รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2567

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 35 เรื่อง ภัยพิบัติใกล้ตัว (5) “เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด” วันที่ 17 สิงหาคม 2567...

0
ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 35 เรื่อง ภัยพิบัติใกล้ตัว (5) “เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด” วันที่ 17 สิงหาคม 2567 เรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

แบบทดสอบออนไลน์ ๒๖ มิถุนายน “วันสุนทรภู่” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล โดย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์ ๒๖ มิถุนายน “วันสุนทรภู่” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล โดย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอปราณบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอปราณบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน OBEC AWARDS ไฟล์ Word รางวัลชนะเลิศ รายการครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ระดับประเทศ...

0
ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน OBEC AWARDS ไฟล์ Word รางวัลชนะเลิศ รายการครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ระดับประเทศ ของครูพิชญภัค สมปัญญา

ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

0
ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

🛎 อบรมออนไลน์ฟรี…. ‼️ หลักสูตร “Canva Magic Write สร้างเอกสารแบบ one page” วันที่...

0
🛎 อบรมออนไลน์ฟรี…. ‼️ หลักสูตร "Canva Magic Write สร้างเอกสารแบบ one page" วันที่ 7 สิงหาคม 2567 รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง มารยาทไทยในชีวิตประจำวัน ผ่านเกณฑ์ 50% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรทางอีเมล์โดยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

0
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง มารยาทไทยในชีวิตประจำวัน ผ่านเกณฑ์ 50% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรทางอีเมล์โดยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม และรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ 2565 – 2566

0
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม และรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ 2565 - 2566
error: Content is protected !!