COVID-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยพบว่าเคยเกิดขึ้นในมนุษย์มาก่อน
ไวรัสชนิดนี้ทำให้เกิดอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ (เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่) โดยมีอาการอย่างเช่น ไอ เป็นไข้ และปอดอักเสบในรายที่มีอาการรุนแรง คุณป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ และพยายามไม่เอามือไปจับหรือสัมผัสใบหน้า

การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
โดยหลักแล้ว เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจามออกมา หรือผ่านทางละอองฝอยของน้ำลายหรือจากน้ำมูก

ติดตามข่าวได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

Back to top button