หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65

ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65

461
0
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65

ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65

รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครู ในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) รวมไฟล์ คำสั่ง ประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65

  • บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งครู
  • คำสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูรอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
  • แบบตอบรับและแจ้งคุณสมบัติกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู สายงานการสอน
  • แบบตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครู

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี!! คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูรอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) คำสั่ง ประเมินผลงาน PA เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65 9
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65 10
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65 11
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65 12
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65 13
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65 14
ดาวน์โหลดฟรี!! รวมเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง คำสั่งประเมินผลงาน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ65 15

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ที่มา : ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา  Ratchasak Kaewmala เพจ พาคิด พาทำ ตาม วPA

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
บทความถัดไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่