ตัวอย่างคลิปวิดีโอการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับประเมินวิทยฐานะ PA
ตัวอย่างคลิปวิดีโอการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับประเมินวิทยฐานะ PA

มาแล้ว!! รวมตัวอย่างคลิปวิดีโอการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ PA

บทความนี้ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่างคลิปการสอน ตามเกณฑ์ ว9/2564 โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้คุณครูจัดทำวิดีโอคลิปการสอน ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน วpa เพื่อส่งเข้าระบบ DPA ปีที่ครบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอมขอนำตัวอย่างคลิปการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ปฐมวัยมาเป็นตัวอย่างให้กับคุณครูเป็นแนวทางตามรายละเอียดด้านล่างครับ

เกณฑ์ การประเมินคลิปการสอน โดยแนวทางการจัดทำคลิปการสอน ตามเกณฑ์ PA มีดังนี้ครับ

1.ส่งคลิปวิดีโอการสอน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วย ความยาวไม่เกิน 60 นาที (ส่งไฟล์ในรูปแบบ นามสกุล .mp4) *คลิปวิดีโอ ต้องไม่ผ่านการตัดต่อ แต่งเติม ใด ๆ ทั้งสิ้น

2.ส่ง คลิปเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของคุณครูในการจัดการเรียนรู้ตามคลิปที่ได้นำเสนอตามแผนการเรียนรู้ที่ส่ง ในข้อที่ 1 ส่งไฟล์นามสกุล .mp4 (ความยาวไม่เกิน 10 นาที)ไม่ผ่านการตัดต่อ

3.วิดีโอการสอน ไม่ต้องจัดทำทุกปี ให้ทำเฉพาะปีที่ครบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แต่ในทุกปีคุณครูจะต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กับ ผอ.

4.วิดีโอการสอนจะเน้นคุณภาพเนื้อหาของการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ *ภาพและเสียงขอชัดเจนเพียงพอที่คณะกรรมการสามารถประเมินได้ ไม่ต้อง Perfect ครับ

5.ครูผู้ช่วย ไม่ต้องทำ PA ครับ ในทรรศนะส่วนตัว คิดว่า วิดีโอการสอนนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นการจัดการเรียนการสอน ระหว่างครูกับผู้เรียน ได้เห็นบรรยากาศ สถานการณ์จริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ครับ

ตัวอย่างคลิปการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอขอบคุณที่มา : นายธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ

ตัวอย่างคลิปการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตัวอย่างคลิปวิดีโอการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับประเมินวิทยฐานะ PA
ตัวอย่างคลิปวิดีโอการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับประเมินวิทยฐานะ PA

ขอบคุณที่มา : Kru Tony English – English and Inspiration

ขอบคุณ : ครูวอครับ ชีวิตแฮปปี้มาก

ตัวอย่างคลิปการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ขอขอบคุณที่มา :

1. คุณครูชาญชัย ก้อใจ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3
2. เพจครูสายบัว

ตัวอย่างคลิปการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอขอบคุณที่มา : คุณครูจันทรา ใจกล้า

ตัวอย่างคลิปการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอขอบคุณที่มา : มึนงงในดงวอPA

ตัวอย่างคลิปการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ขอขอบคุณที่มา : ครูจักรพงค์ สุขเกษม ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม

ตัวอย่างคลิปการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ขอขอบคุณที่มา : ครูไก Entertain

ตัวอย่างคลิปการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา

ขอขอบคุณที่มา : ครูภาณุวัฒน์ เหมนวล

ตัวอย่างคลิปการสอน ปฐมวัย

ตัวอย่างคลิปการสอน วpa ปฐมวัย

ขอขอบคุณที่มา : ครูเปา

ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบคุณตัวอย่างคลิปวิดีโอการสอน วPA จากคุณครูทุกท่านครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่