หนังสือเวียน ก.ค.ศ. การจัดลำดับอาวุโสในราชการ ว22/2555 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล
หนังสือเวียน ก.ค.ศ. การจัดลำดับอาวุโสในราชการ ว22/2555 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล

หนังสือเวียน ก.ค.ศ. การจัดลำดับอาวุโสในราชการ ว22/2555 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดแนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสในราชการ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีวิทยฐานะสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
๒. ถ้าเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะเท่ากันผู้ใดได้รับการเลื่อนวิทยฐานะนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
๓. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะพร้อมกันผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
๔. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนเท่ากันผู้ใดมีอายุราซการมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
๕. ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุราชการเท่ากันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
๖. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อนถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
๗. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันผู้ใดมีอายุแก่กว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

ทั้งนี้ หากเป็นตำแหน่งที่เกิดก่อนพระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศใช้ ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ. เป็นรายกรณีไป

สำหรับการใดที่ดำเนินการอยู่ก่อนการใช้แนวปฏิบัตินี้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมจนแล้วเสร็จ และแนวปฏิบัตินใดที่ขัดหรือแย้งกับแนวปฏิบัตินี้ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้แทน

หนังสือเวียน ก.ค.ศ. การจัดลำดับอาวุโสในราชการ ว22/2555 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล
หนังสือเวียน ก.ค.ศ. การจัด ลำดับอาวุโส ในราชการ ว22/2555 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลดไฟล์แนบคลิก

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | ศธ.360 องศา

บทความก่อนหน้านี้รร.หลายแห่งเริ่มการ์ดตก !!! ปลัด ศธ.กำชับปฏิบัติเข้มมาตรการโควิด
บทความถัดไปสพฐ.ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓ จำนวน ๑๓๖ โรงเรียน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่