โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3
โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3

ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 เตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี แบ่งปันเพื่อนครู เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคณะกรรมการประเมิน PA ในสิ้นปีงบประมาณ และเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA download pa2 และสรปผลการประเมน pa3 เตรยมขอมลเขาสระบบ dpa ในลิงก์ด้่านล่างครับ ดาวน์โหลดฟรี!!

คำแนะนำ/คู่มือ สำหรับการใช้งานโปรแกรมแบบคำนวณค่าคะแนนจากการประเมิน PA 

1. ในชีท “กรอกข้อมูล” ส่วนที่ 1 ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการประเมิน ให้ครบถ้วน

2. ในชีท “กรอกข้อมูล” ส่วนที่ 2 ให้กรอกข้อมูลของคณะกรรมการประเมิน PA ที่ผู้อำนวยการ รร. แต่งตั้ง ให้ครบถ้วน

3. ห้ามลบหรือเพิ่มอะไรเด็ดขาดที่นอกเหนือจากที่กำหนด เพราะจะทำให้สูตรอาจสูญหายได้

4. เมื่อคุณครูกรอกข้อมูลในชีท “กรอกข้อมูล” ครบถ้วนแล้ว ข้อมูลที่กรอกจะไปปรากฎในชีทอื่น ๆ อัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มเติม

5. โลโก้ รร. ในแต่ละชีทเปลี่ยนได้ตามปกติ

6. สำหรับ o þ ให้คุณครูเพิ่มเอง ไม่มีสูตรลิงก์ให้

7. ในชีท “กรรมการคนที่ 1 PA 2 – กรรมการคนที่ 3 PA 2” ในการกรอกคะแนนที่มาจากกรรมการแต่ละท่าน ให้ดำเนินการ ดังนี้

    7.1 ตัวชี้วัดที่ 1 – 15 จะมีค่าคะแนนตัวชี้วัดละ 4 คะแนน เวลากรอก ให้กรอกเป็นตัวเลข 1 – 4 จากตัวเลือกที่กำหนดไว้ 

    7.2 ในส่วนที่ 2 ประเด็นท้าทาย และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน “วิธีดำเนินการ 20 คะแนน และผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียนที่คาดหวัง 20 คะแนน” โดยแปลงคะแนนจากระดับคุณภาพ (ดูในคู่มือ ว9 หน้าที่ 73)

8. ภาระงานจากที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้คุณครูแทนด้วย þ เนื่องจากไม่ได้ลิงก์สูตรให้

9. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะได้แบบสรุป PA 3 จากชีท “แบบสรุป PA 3″ใช้ประกอบการยื่นคำขอในระบบ DPA 

10. การตั้งค่ากระดาษก่อนพิมพ์

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 เตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี 7
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 เตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี 8
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 เตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี 9
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 เตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี 10
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 เตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี 11
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 เตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 เตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี 12

ดาวน์โหลดไฟล์

จัดทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณครู ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียน คณะกรรมการประเมิน และผู้ที่สนใจได้ใช้งาน เพื่อสรุปคะแนนจากการประเมิน ย่นระยะเวลาในการทำข้อมูลให้รวดเร็วมากขึ้น

หากผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยนะคะ

จัดทำโดย คุณครูศักดิ์ชัย  กล้าหาญ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจครูสายบัว

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่