หน้าแรก ข่าวการศึกษา องค์การค้าฯผุดแอปพลิเคชันเพิ่มช่องทางขายสินค้า ช้อปปี้งมอลล์ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

องค์การค้าฯผุดแอปพลิเคชันเพิ่มช่องทางขายสินค้า ช้อปปี้งมอลล์ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

องค์การค้าฯผุดแอปพลิเคชันเพิ่มช่องทางขายสินค้า ช้อปปี้งมอลล์ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

115
0
องค์การค้าฯผุดแอปพลิเคชันเพิ่มช่องทางขายสินค้า ช้อปปี้งมอลล์ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
องค์การค้าฯผุดแอปพลิเคชันเพิ่มช่องทางขายสินค้า ช้อปปี้งมอลล์ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

องค์การค้าฯผุดแอปพลิเคชันเพิ่มช่องทางขายสินค้า ช้อปปี้งมอลล์ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสั่งซื้อสินค้าจากองค์การค้าของ สกสค.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสินค้าที่จะวางจำหน่ายนั้น จะเริ่มจากกลุ่มสินค้าของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และอื่น ๆ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ภายในต้นปี 2564 

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า องค์การค้าของ สกสค.ได้เตรียมจะออกแอปพลิเคชันในลักษณะช้อปปี้งมอลล์ออนไลน์ ที่จะต่อยอดจากธุรกิจศึกษาภัณฑ์ที่องค์การค้าของ สกสค.ดำเนินการอยู่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการวางโมเดลไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. เพื่อพิจารณา โดยแอปพลิเคชันนี้ จะเป็นช่องทางให้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้ที่สนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าจากองค์การค้าของ สกสค.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสินค้าที่จะวางจำหน่ายนั้น จะเริ่มจากกลุ่มสินค้าของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และอื่น ๆ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ภายในต้นปี 2564 

“แอปพลิเคชันนี้จะทำให้การซื้อขายสินค้าขององค์การค้าของ สกสค. สะดวกเพิ่มมากขึ้น และผมเชื่อว่าจะทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้องค์การค้าของ สกสค. หวังว่า หากเราสามารถหารายได้ได้จากหลายช่องทาง เราสามารถช่วยดูแลกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้”เลขาธิการ สกสค. กล่าว 

ต่อข้อถามว่า การออกแอปพลิเคชันดังกล่าว จะกระทบต่อร้านศึกษาภัณฑ์ที่เปิดอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ นายธนพร กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าในอนาคต หากเทียบเรื่องต้นทุน การบริหารจัดการและอื่น ๆ แล้ว การเปิดหน้าร้านมีต้นทุนที่สูงกว่า ร้านศึกษาภัณฑ์อาจจะเหลือร้านที่เป็นต้นแบบเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องปิดร้านศึกษาภัณฑ์บางแห่งจริง กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ก็สามารถ มาทำหน้าที่ในส่วนของงานการบริหารจัดการแอปพลิเคชันนี้ได้

ขอบคุณที่มา : Facebook At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here