ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญทุกท่าน เรียนออนไลน์ ฟรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตรทันทีที่เรียนจบ สำหรับสมาชิกใหม่ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก สมัครได้ที่ https://mux.mahidol.ac.th/register?next=%2Flogout#MoocLoginR

ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล 7

สรุปสาระสำคัญ หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปสาระสำคัญ หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล 8
ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล 9
ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล 10

เนื้อหารายวิชา

  • Module 1: หลักการความเป็นส่วนตัว (10:44)
  • Module 2: แนะนำกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (12:01)
  • Module 3: ประเภทและตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลข้อมูล (06:11)
  • Module 4: ฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (09:59)
  • Module 5: บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (10:20)
  • Module 6: สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (3:56)
  • Module 7: รายการสิ่งที่องค์กรต้องทำ (11:42)
  • Module 8: แนะนำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล (7:51)
  • Module 9: หน้าที่ของบุคลากรเพื่อช่วยองค์กรบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (5:11)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

(1) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2562/A/069/T_0052.PDF

(2) นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล คำแนะนำ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ https://privacy.mahidol.ac.th

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิงก์เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร PDPA หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับเกียรติบัตร โดย MUx มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าเรียนคลิกที่นี่

คู่มือการเข้าเรียนระบบออนไลนฺ์ บนระบบ MUx

ขอบคุณที่มา : https://mux.mahidol.ac.th/

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ เคล็ดลับเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย CCT ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี!!
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่