กิจกรรมน่าสนใจ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเรียนออนไลน์ฟรี 16 รายวิชา หลากหลายสาขาวิชา เรียนฟรี ทุกที่ ทุกเวลา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเรียนออนไลน์ฟรี 16 รายวิชา หลากหลายสาขาวิชา เรียนฟรี ทุกที่ ทุกเวลา เข้าเรียนเลยที่ Thai MOOC

MU001 การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ

การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ | Change Management: Dimensions of Public Administration and Public Management

การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ

เข้าเรียน คลิก

MU002 กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม | ASEAN Strategies: Politics, Economics, and Society

กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

เข้าเรียน คลิก

MU003 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา | STEM Based Learning for Science

การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา | STEM Based Learning for Science
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา | STEM Based Learning for Science

เข้าเรียน คลิก

MU004 การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา | Learning Mathematics using STEM based approach

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา | Learning Mathematics using STEM based approach
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา | Learning Mathematics using STEM based approach

เข้าเรียน คลิก

MU005 การออกแบบวงจรดิจิทัล

การออกแบบวงจรดิจิทัล | Digital Circuit Design

การออกแบบวงจรดิจิทัล | Digital Circuit Design
การออกแบบวงจรดิจิทัล | Digital Circuit Design

เข้าเรียน คลิก

MU006 การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีภัยพิบัติ

การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีภัยพิบัติ | Reinforced Concrete for Earthquake Disaster Evaluation

การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีภัยพิบัติ | Reinforced Concrete for Earthquake Disaster Evaluation
การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีภัยพิบัติ | Reinforced Concrete for Earthquake Disaster Evaluation

เข้าเรียน คลิก

MU007 การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D เพื่อการบริการชุมชน

การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D เพื่อการบริการชุมชน | 3D Model design & printing for community service

การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D เพื่อการบริการชุมชน | 3D Model design & printing for community service
การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D เพื่อการบริการชุมชน | 3D Model design & printing for community service

เข้าเรียน คลิก

MU008 ภัยพิบัติใกล้ตัว

ภัยพิบัติใกล้ตัว | Disasters Everywhere

ภัยพิบัติใกล้ตัว | Disasters Everywhere
ภัยพิบัติใกล้ตัว | Disasters Everywhere

เข้าเรียน คลิก

MU010 การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้

การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้ | Emergency Care in Mass Casualty Incident

การจัดการสาธารณภัย...ใครๆ ก็ต้องรู้ | Emergency Care in Mass Casualty Incident
การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้ | Emergency Care in Mass Casualty Incident

เข้าเรียน คลิก

MU011 กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้

กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้ | Basic Life Support

กู้ชีพกู้ใจ...ใครๆ ก็ทำได้ | Basic Life Support
กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้ | Basic Life Support

เข้าเรียน คลิก

MU012 EMS สายด่วนฉุกเฉิน

EMS สายด่วนฉุกเฉิน | Emergency Medical Service

EMS สายด่วนฉุกเฉิน | Emergency Medical Service
EMS สายด่วนฉุกเฉิน | Emergency Medical Service

เข้าเรียน คลิก

MU013 การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย

การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย | The conservation and sustainable use of native Thai plants

การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย | The conservation and sustainable use of native Thai plants
การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย | The conservation and sustainable use of native Thai plants

เข้าเรียน คลิก

MU014 การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Caregivers techniques

การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Caregivers techniques
การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ | Caregivers techniques

เข้าเรียน คลิก

MU015 วิทย์เพื่อชีวิต

วิทย์เพื่อชีวิต | Science for Life

วิทย์เพื่อชีวิต | Science for Life
วิทย์เพื่อชีวิต | Science for Life

เข้าเรียนคลิก

MU016 การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0 | Tourism and Hospitality Management 4.0

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0 | Tourism and Hospitality Management 4.0
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0 | Tourism and Hospitality Management 4.0

เข้าเรียน คลิก

สมัครเรียนออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ThaiMOOC.org.โดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button