แบบทดสอบออนไลน์เตรียมพร้อมพิชิต O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
แบบทดสอบออนไลน์เตรียมพร้อมพิชิต O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

แบบทดสอบออนไลน์เตรียมพร้อมพิชิต O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

-แบบทดสอบมี 4 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

-เกณฑ์ผ่าน คือร้อยละ 80

-สามารถทำแบบทดสอบได้หลายครั้ง

-เมื่อผ่านจะได้รับเกียรติบัตรตามอีเมล์ที่แจ้งไว้

-ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์เตรียมพร้อมพิชิต O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอบคุณ …. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่