ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมตอบคำถามทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อทดสอบเสร็จได้คะแนน ๗๐% ขึ้นไป ท่านก็จะได้รับเกียรติบัตรแบบออนไลน์ ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ครับ

หมายเหตุ : รับเกีบรติบัตรวันละ ๑๐๐ ท่านครับ

เข้าทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แต่เราอย่าได้พลาดกิจกรรมดี ๆ จากทางชมรมฯ ครับ”

แจ้งให้ทราบครับ ครูอาชีพดอทคอม ไม่ได้จัดทำระบบการทำแบบทดสอบหรือการอบรมออนไลน์ขึ้นมา เราเพียงนำเสนอระบบเรียนออนไลน์ต่างๆ มาให้ได้ศึกษาการอบรมออนไลน์ หรือทดสอบออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจ

ระบบต่างๆที่ผู้จัดทำแบบทดสอบขึ้นมา ส่วนมากทำใน Google Drive และมีข้อจำกัดอยู่มากเช่นกัน เนื่องจากหลักสูตรส่วนมาก เช่นแบบทดสอบ สร้างจากระบบที่จำกัดจำนวนคนในการเข้าแต่ละวัน ซึ่งสูงสุดคือ 1,500 คน ถ้าเต็มแล้วจะต้องปิดระบบอัตโนมัติ ระบบการส่งเกียรติบัติสามารถส่งให้ได้เพียง 100 คนต่อวัน

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่