หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ ชวนคุณครูมาทำความเข้าใจ แนวโน้มการวัดและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ชวนคุณครูมาทำความเข้าใจ แนวโน้มการวัดและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

645
0
ชวนคุณครูมาทำความเข้าใจ แนวโน้มการวัดและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ชวนคุณครูมาทำความเข้าใจ แนวโน้มการวัดและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ชวนคุณครูมาทำความเข้าใจ แนวโน้มการวัดและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรใหม่ หลักสูตรฐานสมรรถนะ บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำความรู้สรุปให้เห็นเพื่อให้ครูเห็นแนวโน้มการวัดและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยผสมผสานระหว่างของที่เราใช้กันคุ้นเคย และเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อสนับสนุนการมีสมรรถนะได้อย่างเต็มที่ ดังนี้ครับ

1. หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ เน้นการออกแบบอย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราตั้งไว้

2. จากเดิมที่เราวัดและประเมินเป็นรายบุคคล หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะประเมินเป็นรายบุคคลควบคู่ไปกับรายกลุ่ม

3. แบบทดสอบ ข้อสอบเพื่อเน้นการประเมินหลังสอนที่เราใช้กันจนคุ้นเคย แต่หลักสูตรฐานสมรรถนะเน้นการประเมินระหว่างสอน เพื่อที่ครูและผู้เรียนจะได้ตรวจสอบ นำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงทั้งการสอนและการเรียนไปพร้อม ๆ กัน

4. ข้อสอบ คือหัวใจหลักเพื่อวัดผลผู้เรียนที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน มีการตัดเกรดเพื่อบ่งชี้ผลการประเมินอย่างเป็นทางการ แต่ฐานสมรรถนะเราสามารถประเมินได้ตลอดเวลาในระหว่างการสอน เพื่อสังเกตและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการ

5. หลักสูตรฐานสมรรถนะประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในขณะที่เราคุ้นเคยในวิธีการตัดสินผลการเรียนรู้

6. หลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นผลการประเมินเป็นภาพรวม KPA เพื่อวัดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะและการปฏิบัติ (Practice) และด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) อย่างเป็นองค์รวม ในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต ในขณะที่เราคุ้นเคยกับการประเมินแบบแยก KPA

7. หลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ เป็นการเรียนเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ใช่การเรียนเพื่อรู้จากบทเรียนเพียงอย่างเดียว

ชวนคุณครูมาทำความเข้าใจ แนวโน้มการวัดและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ชวนคุณครูมาทำความเข้าใจ แนวโน้มการวัดและการประเมินผลสำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

การวัดและการประเมินผลไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครับ เพียงนำมาปรับใช้และเพิ่มเติมบางส่วนให้เหมาะสม เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายคือสร้างสมรรถนะให้กับผู้เรียนตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ แอดมินขอสรุปมาให้เพื่อให้ครูเตรียมพร้อมไว้นะครับ

รู้ชัดสมรรถนะ หลักสูตรฐานสมรรถนะ คลิกเข้าร่วมกลุ่ม : https://www.facebook.com/groups/3457935770982424

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel แก้ไขได้ เครดิตเพจ วิชาการ
บทความถัดไปดีเดย์1พ.ย.โรงเรียนเกินหมื่นแห่ง พร้อมเปิดสอนon-site100%
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่