หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing

1255
0
วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing
วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing

กรมบัญชีกลางเตรียมใช้ ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล Digital Pension บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ย้ำ! ผู้มีสิทธิ ตรวจสอบข้อมูลของตนให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ กำชับให้ผู้มีสิทธิ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด และผู้รับบำนาญ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเอง ผ่านช่องทางที่กรมบัญชีกลางจัดทำขึ้น 2 ช่องทาง คือ 

1) เว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf โดยลงทะเบียนผ่านระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “CDG iHealthCare” และลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน หากผู้มีสิทธิตรวจสอบข้อมูลและพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ให้ยื่นแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อนายทะเบียนของส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแก้ไขข้อมูลต่อไป

การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ผ่านระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

1.ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ผ่านระบบการยื่น ขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing ได้ โดยการเข้าสู่เว็บไชต์กรมบัญชีกลางด้วยโปรแกรม Web Browser ป้อน www.cgd.go.th จะปรากฎหน้าจอดังรูป

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing 9

2. คลิก ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล หรือ เข้าสู่ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงด้วย http://pws.cgd.go.th/EFiling/ จะปรากฎหน้าจอดังรูป

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing 10

การลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่าน

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing 11

จะปรากฏหน้าจอดังรูป

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing 12

การสอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing 13

กรณีเป็นข้าราชจะปรากฎดังนี้

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing 14

กรณีเป็นผู้รับบำนาญจะปรากฎดังนี้

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing 15

การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ e-Filing

การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ตรวจสอบที่อยู่ : บันทึกปรับปรุงที่อยู่ เพื่อบันทึกที่อยู่ กรณีพบว่าที่อยู่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม

2. ตรวจสอบทะเบียนประวัติ : ตรวจสอบทะเบียนประวัติ เพื่อพิมพ์รายงานทะเบียนประวัติ สำหรับตรวจสอบ กดปุ่ม รายละเอียดต่างๆ ของตนเองและบุคคลในครอบครัว โปรแกรมจะแสดงรายงานดังรูป

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing 16

การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ e-Filing

ตรวจสอบพบว่าข้อมูลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวรายการใดไม่ถูกต้อง หรือต้องการแก้ไข เพิ่มเติม ให้กดปุ่ม พิมพ์แบบ 7127 (แบบคำขอ เพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ) กรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการแก้ไข และนำไปยื่นแก่นายทะเบียนส่วนราชการต้นสังกัดพร้อมแนบประวัติ เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขในระบบทะเบียนประวัติต่อไป โปรแกรมจะแสดงแบบ แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ 7127

ดาวน์โหลดวิธีการเข้าระบบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บทความถัดไปสำนักงาน กศน.เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการครูฯ 23 อัตรา รับป.ตรีทุกสาขา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่