แจกฟรี!! รวมไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา โดยคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา
แจกฟรี!! รวมไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา โดยคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา

แจกฟรี!! ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ รวมข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา โดยคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา

แจกฟรี รวมตัวอย่างการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตัวอย่าง ข้อตกลงในการพัฒนางาน pa word ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA ปฐมวัย ชำนาญ การ พิเศษ) แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA doc) ของคุณครู แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง pa ผู้บริหาร แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA ครู ชํา น่า ญ การ พิเศษ) ทุกวิทยฐานะ รวบรวมเป็นระเบียบหลายแบบ ไฟล์ วpa ครูผู้ช่วย ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน pa doc รวบรวมไฟล์โดยคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา กราบขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่านที่เผยแพร่ไว้ในโลกอินเทอร์เนตค่ะ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA คือ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) คือ บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานที่ข้าราชการครู ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นการทำข้อตกลงล่วงหน้าถึงกิจกรรม ตัวชี้วัดที่จะประเมิน ตลอดจนเกณฑ์ผ่าน โดยผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินสามารถร่วมกันกำหนด และข้อตกลงต่างๆ ต้องสอดคล้องกับคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งงานนั้น และ สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน/องค์กร เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียน ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร

ขั้นตอนการทำ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)

• ผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินทำข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
• เมื่อผ่านพ้นระยะการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินและ ผู้ถูกประเมิน ร่วมรับรู้ผลการประเมินพร้อมกัน รวมทั้งร่วมกัน วางแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมผู้ถูกประเมินเมื่อมีข้อควรพัฒนา
• ผู้ประเมินกำหนดข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบต่อไปกับผู้ถูกประเมิน โดยควรครอบคลุมจุดที่ควรพัฒนา

ทำไมคุณครูต้องทำ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)

ครูทุกคนต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับ ผอ. ทุกปีงบประมาณ ตามแบบของ ก.ค.ศ. และต้องได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เพื่อคงวิทยฐานะ และ ใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือน

ประโยชน์การทำ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA Performance Agreement

ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสามารถทบทวนลักษณะการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการจัดสรรปันส่วนงาน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหน่วยงานสอดคล้องกับพันธกิจของ หน่วยงาน/องค์กร

• การทำข้อตกลงการประเมินผลก่อนการประเมินผลจริง โดย ข้อตกลงเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน รวมทั้ง ข้อตกลงเป็นที่รับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการ ยอมรับและสร้างความยุติธรรมในหน่วยงาน

• ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน 2 หน้าที่ (Dual Position) การทำข้อตกลงการประเมินผลจะทำให้สามารถแบ่งเวลาการ ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน รวมทั้งมีความแม่นยำมากขึ้นใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตัวอย่างไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน

แจกฟรี!! ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ รวมข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา โดยคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา
แจกฟรี!! ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ รวมข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา โดยคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา

ตัวอย่างไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน

แจกฟรี!! ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ รวมข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา โดยคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา
แจกฟรี!! ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ รวมข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา โดยคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา

ลิงก์ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่มา : คุณครูภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ทุกกลุ่มสาระ ทุกวิทยฐานะ โดย รร.พิบูลอุปถัมภ์
บทความถัดไปลิงก์โหลดเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ Good Food Festival ตอน “เทศกาลถือศีลกินเจ” รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.และCatalyst
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่