เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรี!! 6 วิชาใหม่จากหลักสูตรก่อการครู โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงทะเบียน 3 - 20 มิถุนายน 2563
เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรี!! 6 วิชาใหม่จากหลักสูตรก่อการครู โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงทะเบียน 3 - 20 มิถุนายน 2563

เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรี!! 6 วิชาใหม่จากหลักสูตรก่อการครู โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงทะเบียน 3 – 20 มิถุนายน 2563 ฟรีมีใบประกาศให้ เมื่อเรียนจบตามเงื่อนไขของหลักสูตร

เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรี!! 6 วิชาใหม่จากหลักสูตรก่อการครู โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงทะเบียน 3 - 20 มิถุนายน 2563
เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรี!! 6 วิชาใหม่จากหลักสูตรก่อการครู โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงทะเบียน 3 – 20 มิถุนายน 2563

เปิดลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรี!! 6 วิชาใหม่จากหลักสูตรก่อการครู โดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 มิถุนายน 2563 

LF022 ครูกล้าแสดง

เรียนรู้บทบาทครูกับเครื่องมือเบื้องต้นของการแสดง และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแบบฉบับของตัวเอง 

LF023 จิตวิทยาเชิงบวกและการเรียนรู้

เรียนรู้พื้นฐานของจิตวิทยาเชิงบวก สร้างวินัยในเชิงบวก และแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้เปี่ยมด้วยพลังบวก 

LF024 ห้องเรียนแห่งรักฯ

เรียนรู้หลักการสุนทรียสนทนา การสะท้อนตัวตน การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียน การยอมรับความผิดพลาดและให้อภัยผู้อื่น 

LF025 ห้องเรียนแห่งการค้นพบฯ

เรียนรู้ความหลากหลายของผู้เรียน การใช้สื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และนำสิ่งรอบตัวมาใช้เป็นโจทย์ให้เกิดการเรียนรู้

LF026 จากวิชาชีวิตสู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา

เรียนรู้อารมณ์และคุณลักษณะเชิงบวก กรอบความคิดแบบเติบโต การสร้างพลังในครอบครัว และออกแบบโรงเรียนแห่งพลังบวก 

LF027 ห้องเรียนวรรณกรรมที่ทำได้มากกว่าการอ่าน

เรียนรู้แนวคิดการออกแบบวิชาวรรณกรรมที่น่าสนใจ กิจกรรมที่หลากหลาย สร้างคุณค่าให้กับผู้เรียน และพื้นฐานอื่นๆ ผ่านการสาธิตกระบวนการอย่างละเอียด

ลงทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ (2 hearts)

1. ขั้นตอนการ Register เพื่อรับรหัส 10 จากธรรมศาสตร์สำหรับลงทะเบียนรายวิชา : https://bit.ly/2UY2zXj
2. ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา : https://bit.ly/39Q3Fbv

บทความก่อนหน้านี้มส.แจงการเทียบวุฒิการศึกษาบาลีกับม.6
บทความถัดไปด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการมาทำงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้เป็นดุลยพินิจของ ผอ.โรงเรียน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่