ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการ Saphan Digital รับเกียรติบัตรฟรี โดย Google และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการ Saphan Digital รับเกียรติบัตรฟรี โดย Google และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการ Saphan Digital รับเกียรติบัตรฟรี โดย Google และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โครงการ Saphan Digital จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ โดยจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ฟรีและมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ SME และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัลในด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาธุรกิจและองค์กรอย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ของตัวเองได้

Google ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งพันธมิตรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ โดยได้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรี สำหรับผู้ประกอบการ SME องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัล ในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรหลังเรียนจบ และทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

ได้ด้วยตัวเองโดยผ่าน 3 หัวข้อหลักได้แก่

  • เครื่องมือดิจิทัลเรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยธุรกิจให้มีตัวตนและเติบโตบนโลกออนไลน์
  • ความรู้ในการทำธุรกิจเบื้องต้นและทักษะดิจิทัลเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลร่วมกันระหว่างผู้ร่วมเรียน ทั้งผู้ประกอบการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างลึกซึ้ง
ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการ Saphan Digital รับเกียรติบัตรฟรี โดย Google และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 4

ขั้นตอนโครงการ:

ขั้นตอนที่ 1 – การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมโครงการฉบับนี้
ขั้นตอนที่ 2 – เข้ารับการอบรมออนไลน์
ท่านสามารถเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ทันที
หลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนไว้คือ หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าเว็บไซต์หลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนได้ ที่นี่
ขั้นตอนที่ 3 – การทำแบบทดสอบออนไลน์
เมื่อท่านเข้ารับการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะต้องทำแบบทดสอบของโครงการให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ทางโครงการกำหนด โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการทำแบบทดสอบในหลักสูตรของท่าน

ขั้นตอนที่ 4 – การส่งผลคะแนนแบบทดสอบและการทำแบบประเมิน
เมื่อท่านทำแบบทดสอบในหลักสูตรที่ท่านเลือกผ่านแล้ว กรุณาถ่ายภาพหน้าจอ (Screenshot) คะแนนที่ผ่านเกณฑ์แล้วส่งมา ที่นี่ เพื่อส่งผลคะแนนและทำแบบประเมินของทางโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 – รับประกาศนียบัตรออนไลน์
เมื่อท่านส่งผลคะแนนและทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะดำเนินการส่งใบประกาศนียบัตรออนไลน์ให้กับท่านภายใน 14 วันทำการ

คู่มือการทำแบบทดสอบและดูคะแนน

ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการ Saphan Digital รับเกียรติบัตรฟรี โดย Google และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 5

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการ Saphan Digital รับเกียรติบัตรฟรี โดย Google และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ขอเชิญอบรมออนไลน์ โครงการ Saphan Digital รับเกียรติบัตรฟรี โดย Google และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สมัครเข้าอบรมคลิกที่นี่

ท่านสามารถดูสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากพันธมิตรต่างๆของโครงการได้ ที่นี่

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล saphandigital@gmail.com
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://saphandigital.moc.go.th หรือติดตามข่าวสารได้ทาง LINE Official Account: @saphandigital

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่