หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ อบรมออนไลน์ หลักสูตร สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

อบรมออนไลน์ หลักสูตร สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

อบรมออนไลน์ หลักสูตร สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

1306
0
อบรมออนไลน์ หลักสูตร สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
อบรมออนไลน์ หลักสูตร สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

อบรมออนไลน์ หลักสูตร สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที ไม่ต้องรออีเมล์

เกี่ยวกับรายวิชา

บทที่ 1 ความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน
1. การก่อตั้งสิทธิมนุษยชน
2. องค์กรที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 สิทธิมนุษยชน
1. ความหมายของสิทธิมนุษยชน
2. สิทธิมนุษยชน 5 ประการ
3. สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 9 ฉบับ

บทที่ 3 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 30 ข้อ

บทที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง “สิทธิมนุษยชน”
1. การเรียนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเรียน หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2560

บทที่ 5 สิทธิกับสถานการณ์ปัจจุบัน COVID-19
1. สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์ปัจจุบัน COVID-19

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้รับ Certificate of Completion หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้ แต่หากทำแบบทดสอบผ่านแล้วจะสามารถรับ Certificate of Completion ได้ 1 ใบต่อ 1 อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ โดยการค้นหา Certificate of Completion ผ่านระบบสืบค้นเกียรติบัตรด้านบนแถบของ Website โดยกรอก E-Mail และเลือกชื่อแบบทดสอบที่ทำ และกดค้นหาเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
อบรมออนไลน์ หลักสูตร สิทธิมนุษยชน กับสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

เข้าเรียนออนไลน์คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! แบบประเมินลักษณะบุคลิกภาพนักเรียน โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.
บทความถัดไปทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่