หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

ทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

ทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

4324
1
ทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
ทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

ทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที ไม่ส่งทางอีเมล์

คำชี้แจง

ลักษณะแบบทดสอบ
1. เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ
2. เกณฑ์การผ่าน: ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไป
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร

เกี่ยวกับแบบทดสอบ

การรู้เท่าทันสื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่ประชาชน
ผู้บริโภคสื่อ ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อนั้นต้องอาศัยทักษะในการเข้าถึง วิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสารจากสื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ แบบทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดและประเมินผลทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน “คนทันสื่อ” ระดับภูมิภาค โครงการละอ่อนสอนสื่อ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

การสื่อสารนั้นเป็นพื้นฐานและเป็นกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต พัฒนาการของการสื่อสารในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ข้อมูลข่าวสารซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารถูกส่งต่อด้วยสื่อแขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุที่กำลังถูกเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและได้เคลื่อนเข้าสู่ยุคสื่อหลอมรวม (Media Convergence) ซึ่งมีส่วนสำาคัญในการเปลี่ยนวิถีการดำาเนินชีวิตดังนั้นการเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จึงเป็นทักษะสำาคัญของพลเมือง ที่จะต้องสร้างขึ้นจนเป็นสมรรถนะ ทั้งนี้เพื่อการเข้าถึงสื่อสารสนเทศและดิจิทัลอย่างเท่าเทียม มีความเข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์วิพากษ์ ประเมินคุณค่า สร้างสรรค์สื่อ และใช้ประโยชน์จากการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น

จัดทำโดย
สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมล และชื่อ-นามสกุล ก่อนทำแบบทดสอบ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 75 ขึ้นไป จึงจะได้รับ Certificate of Completion หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้ แต่หากทำแบบทดสอบผ่านแล้วจะสามารถรับ Certificate of Completion ได้ 1 ใบต่อ 1 อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ โดยการค้นหา Certificate of Completion ผ่านระบบสืบค้นเกียรติบัตรด้านบนแถบของ Website โดยกรอก E-Mail และเลือกชื่อแบบทดสอบที่ทำ และกดค้นหาเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทดสอบออนไลน์ หลักสูตร  การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
ทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ หลักสูตร สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
บทความถัดไปเปิดแล้ว!! โครงการครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน ปี 2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่