ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

ความเป็นมาของชนชาติต่าง ๆ ในยุคโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยนับแต่อดีตอันไกลโพ้นจวบจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน

เมื่อได้ศึกษาความเป็นมาอย่างละเอียดและจริงจังทำให้ทราบว่าบรรพบุรุษไทยหลายยุคหลายสมัยได้สละชีวิตและความสุขส่วนตัวเพื่อรวมชนชาติ รวมผืนแผ่นดินไทยให้เป็นปีกแผ่นมั่นคง เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติ อันป็นเครื่องบ่งบอกถึงความป็นชาติเป็นประทศ แล้วปลูกฝังเข้าไปในจิตวิญญาณของคนไทยอย่างมั่นคงถาวรสืบต่อมา รุ่นลูก หลาน เหลน โหลน จนถึงรุ่นเรา และต่อเนื่องไปอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

การอ่านและศึกษาประวัติศาสตร์นั้นต้องใช้ความอุตสาหะพยายาม แม้จะไม่สนุกเหมือนหนังสืออ่านเล่นก็ตาม ถ้าได้อ่านอย่างมีสมาธิท่านจักสามารถสร้างจินตนาการจนเกิดจินตนาภาพอนเวลาไปสู่อดีตอันแสนไกลตามที่ท่านผู้เขียนรจนาไว้ แล้วพลังจิตจะแปลงตัวอักษรเป็นภาพสถานที่ต่างๆ และตัวละครที่โลดแล่นไปตามบทบาทได้อย่างสมจริง ประหนึ่งได้มองย้อนอดีตผ่านกล้องกายสิทธิ์ การสอนปัจจุบันต้องสอนแบบเล่าเรื่องให้มองเห็นภาพเหมือนคนเรียนเข้าไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์ ณ เวลานั้น

ท่านอาลักษณ์โบราณผู้แต่งพงศาวดาร ได้บันทึกเหตุการณ์อย่างละเอียดลออด้วยสำนวนโบราณที่ไพเราะเพราะพริ้งแม้จะยากต่อการกำหนดจดจำ ผู้เรียบเรียงจึงเลือกบันทึกเหตุการณ์และชื่อบุคคลสำคัญบางส่วนไว้ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝาย ซึ่งจะมีปรากฏในเหตุการณ์ภายหน้าที่ต้องอ้างอิงอยู่เสมอชาติไทยยิ่งใหญ่ สวยงาม อุดมสมบูรณ์ และอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยบุญคุณของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงจับจองผืนแผ่นดินที่ดีที่สุดและร่ำรวยที่สุดในโลกให้กับประชาชนของพระองค์ แผ่นดินที่มีทรัพย์ในดินสินในน้ำ แสนอุดมสมบูรณ์ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงให้กำเนิดชาติ ผงาดอย่างสง่างาม มั่นคงเข้มแข็ง และทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพอย่างสูงยิ่งในสายตาของคนทั้งโลกมาตลอด ๓๐๐ กว่าปีด้วยพระราชธรรมที่ประเสริฐที่สุดในโลก

ดังนั้น การที่ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและได้กำหนดเป็นนโยบายหลักให้มีการเผยแพร่เพื่อสร้างการเรียนรู้ทั้งต่อเด็ก-เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างทั่วถึง จึงน่ายกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งสำหรับการเผยแพรให้แก่ประชาชนทุกจังหวัดนั้น กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี ๒๕๖๔ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนได้เข้าใจถึงความเป็นมาของชาติไทย รวมทั้งรับทราบถึงประวัติศาสตร์การสร้างชาติไทยของบรรพบุรุษ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติในการรักษาทำนุบำรุงความเป็นปีกแผ่นของชาติไทย ซึ่งจะช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจและสร้างคำนิยม แรงบันดาลใจในการปลูกฝังให้เกิดการร่วมใจอนุรักษ์สานต่อเจตนารมณ์ในความรักหวงแหนชาติไปยังอนุชนคนรุ่นหลัง

ด้วยพลังแห่งความรู้ รัก สามัคคี ของหน่วยงานและท่านทั้งหลายจักได้สืบสานและเผยแผ่คุณค่าของประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อเสริมสร้างความผาสุก ความมั่นคง ความวัฒนาถาวรของชาติบ้านเมืองตลอด

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 3
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 4

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ link : https://drive.google.com/file/d/1niGqjxD8Eg7qjtL4P2eUqOOnc7f8n9qU/view?usp=sharing

ขอบคุณที่มา : คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย – MOE-WEB

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่