ขอเชิญอบรมออนไลน์ในหัวข้อ Digital Learning มิติใหม่ของครูสู่จักรวาลยุค AI วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566 รับวุฒิบัตรฟรี โดยวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ขอเชิญอบรมออนไลน์ในหัวข้อ Digital Learning มิติใหม่ของครูสู่จักรวาลยุค AI วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566 รับวุฒิบัตรฟรี โดยวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ขอเชิญอบรมออนไลน์ในหัวข้อ Digital Learning มิติใหม่ของครูสู่จักรวาลยุค AI วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566 รับวุฒิบัตรฟรี โดยวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา (รูปแบบ Online) ฟรี!!

“ โครงการ Digital learning มิติใหม่ของครูไทย สู่จักรวาลยุค AI” ใน

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา08.30-16.00 น.

หัวข้อสัมมนา

  • การจัดการเรียนรู้ด้วย Class Point
  • การจัดการเรียนให้สนุกด้วย Class Dojo
  • ตัดต่อ VDO ง่ายๆ by Capcut
  • Chat GTP มิติใหม่ของ AI กับการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ในหัวข้อ Digital Learning มิติใหม่ของครูสู่จักรวาลยุค AI วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566 รับวุฒิบัตรฟรี โดยวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 3

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ป.โท หลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ DPU  

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่