หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไฟล์เวิร์ด พร้อมสื่อการสอน ชั้น ม.1-6

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไฟล์เวิร์ด พร้อมสื่อการสอน ชั้น ม.1-6

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไฟล์เวิร์ด พร้อมสื่อการสอน ชั้น ม.1-6

432
0
ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไฟล์เวิร์ด พร้อมสื่อการสอน ชั้น ม.1-6
ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไฟล์เวิร์ด พร้อมสื่อการสอน ชั้น ม.1-6

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ชั้น ม.1-6

ด่วน!! แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ระดับมัธยมศึกษา สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ขอบคุณไฟล์หน่วยการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา Active Learning นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ศาสตร์พระราชา Active Learning การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) สู่คุณภาพที่ยั่งยืน Thailand ๔.๐ เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ซึ่งสร้างโดยคณะครูผู้มีจิตอาสาในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง (สพม.๑๓) จังหวัดสุราษฏร์ธานี (สพป.สฏ.๒) และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการทดลองใช้จริงในพื้นที่ มีผลลัพธ์คือผลการสอบ O-NET สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ จนผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายนำมาขยายผลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (จชต.)

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไฟล์เวิร์ด พร้อมสื่อการสอน ชั้น ม.1-6 4
ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไฟล์เวิร์ด พร้อมสื่อการสอน ชั้น ม.1-6 5

ลิงก์ดาวน์โหลด

การงานอาชีพ ดาวน์โหลด >> https://shorturl.asia/LPuFW

ภาษาไทย ดาวน์โหลด >> https://shorturl.asia/K0xfR

ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด >> https://shorturl.asia/Kye4F

คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด >> https://shorturl.asia/yYsoA

วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด >> https://shorturl.asia/P89ki

สังคม ดาวน์โหลด >> https://shorturl.asia/mKWgB

สุขศึกษาพลศึกษา ดาวน์โหลด >> https://shorturl.asia/j2wMG

ศิลปะ ดาวน์โหลด >> https://shorturl.asia/VF1BT

ขอบคุณที่มา : เพจ ครูสายบัว | คณะครูผู้จัดทำครูผู้มีจิตอาสาในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง (สพม.๑๓) จังหวัดสุราษฏร์ธานี (สพป.สฏ.๒) และจังหวัดนครศรีธรรมราช

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕ “ภาคภูมิใจ ภาษาไทย ภาษาชาติ” ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
บทความถัดไปขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่