ดาวน์โหลด แบบมาตรฐาน ลักษณะอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐาน ของบประมาณปี 2568 (21 ก.ย.66) NEW โดย สพฐ.
ดาวน์โหลด แบบมาตรฐาน ลักษณะอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐาน ของบประมาณปี 2568 (21 ก.ย.66) NEW โดย สพฐ.

ดาวน์โหลด แบบมาตรฐาน ลักษณะอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐาน ของบประมาณปี 2568 (21 ก.ย.66) NEW โดย สพฐ.

ดาวน์โหลด แบบลักษณะ อาคารเรียน และอาคารประกอบ มาตรฐาน สำหรับของบประมาณปี 2568 โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด แบบมาตรฐาน ลักษณะอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐาน ของบประมาณปี 2568 (21 ก.ย.66) NEW โดย สพฐ.
ดาวน์โหลด แบบมาตรฐาน ลักษณะอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐาน ของบประมาณปี 2568 (21 ก.ย.66) NEW โดย สพฐ. 3
ดาวน์โหลด แบบมาตรฐาน ลักษณะอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐาน ของบประมาณปี 2568 (21 ก.ย.66) NEW โดย สพฐ.
ดาวน์โหลด แบบมาตรฐาน ลักษณะอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐาน ของบประมาณปี 2568 (21 ก.ย.66) NEW โดย สพฐ. 4

– แบบอาคารเรียนมาตรฐาน
– อาคารอเนกประสงค์
– อาคารหอประชุม
– โรงอาหาร
– อาคารห้องสมุด
– อาคารโรงฝึกงาน
– บ้านพักครู บ้านพักนักเรียน
– ห้องน้ำ ห้องส้วม
– อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)
– หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่