ดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Leaming Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.
ดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Leaming Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

ดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ “ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Leaming Loss)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูใช้สำหรับซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ประกอบด้วย คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) จำนวน ๑ เล่ม แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยจำนวน ๘ เล่ม รวมทั้งหมด ๙ เล่ม ได้แก่

เล่ม ๑ คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถตถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)

ดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ. 10

เล่ม ๒ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : พยัญชนะและสระ

ดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ. 11

เล่ม ๓ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำผันวรรณยุกต์

ดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ. 12

เล่ม ๔ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป

ดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ. 13

เล่ม ๕ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

ดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ. 14

เล่ม ๖ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

ดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ. 15

เล่ม ๗ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำควบกล้ำ

ดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ. 16

เล่ม ๘ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีอักษรนำ

ดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ. 17

เล่ม ๙ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย : คำที่มีตัวการันต์

ดาวน์โหลด ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย จำนวน ๘ เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ. 18

ขอบคุณไฟล์ : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่