เช็คที่นี่!! โปรแกรมสำหรับการประเมินตนเอง คลิปการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว PA ด้วย Google Sheet โดย ศน.รัชภูมิ สมสมัย
เช็คที่นี่!! โปรแกรมสำหรับการประเมินตนเอง คลิปการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว PA ด้วย Google Sheet โดย ศน.รัชภูมิ สมสมัย

เช็คที่นี่!! โปรแกรมสำหรับการประเมินตนเอง คลิปการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว PA ด้วย Google Sheet โดย ศน.รัชภูมิ สมสมัย

แนะนำโปรแกรม สำหรับการประเมินคลิปการสอน และแผนการสอน เบื้องต้น โดย Google Sheet พัฒนาโดยศน.รัชภูมิ สมสมัย หากคุณครูสงสัยว่าคลิปสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ของท่านนั่น มีองค์ประกอบครบถ้วน และเป็น Active Learning หรือไม่ วันนี้ ครูอาชีพแนะนำโปรแกรมนี้ใช้สำหรับการประเมินตนเองด้าน Clip และแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมิน ว pa เบื้องต้น ให้ครบตาม 8 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ PA ได้แก่


1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่
3. ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้
4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้
6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง

อ่านเพิ่มเติมที่ : สร้างแผนการสอนให้ Active ตาม 8 องค์ประกอบ สู่ ว9 PA

โปรแกรมสำหรับการประเมินตนเอง คลิปการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว PA

เช็คที่นี่!! โปรแกรมสำหรับการประเมินตนเอง คลิปการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว PA ด้วย Google Sheet โดย ศน.รัชภูมิ สมสมัย 6

คำชี้แจง

การจัดทำ Google sheet มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูผู้สอนสำหรับการประเมินตนเองในเรื่องเกี่ยวกับ PA ในส่วนของการประเมิน Clip การสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งรายด้าน และรายรวม (เน้นย้ำที่คำว่า ประเมินตนเองเท่านั้น)

การออกแบบ Google sheet ครั้งนี้อ้างอิงจากคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู ตามหนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (คู่มือ ว PA download ได้ที่ https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/1Mv9-2564.pdf) แยกตามระดับวิทยฐานะดังนี้

  • วิทยฐานะที่ขอรับการประเมินชำนาญการ คลิกที่ >> ชำนาญการ
  • วิทยฐานะที่ขอรับการประเมินเชียวชาญ คลิกที่ >> เชี่ยวชาญ

ครูสามารถนำสารสนเทศทั้งรายข้อ และรายด้านไปวางแผนพัฒนา Clip การสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไปให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักการของคำว่า Assessment For Learning

คุณค่าที่แท้จริงของการประเมินคือ การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนา เรียนเชิญเพื่อนครูได้ทดลองประเมินตนเองได้ที่ https://sornorpoom.wordpress.com

ตัวอย่างไฟล์

เช็คที่นี่!! โปรแกรมสำหรับการประเมินตนเอง คลิปการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว PA ด้วย Google Sheet โดย ศน.รัชภูมิ สมสมัย 7
เช็คที่นี่!! โปรแกรมสำหรับการประเมินตนเอง คลิปการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว PA ด้วย Google Sheet โดย ศน.รัชภูมิ สมสมัย 8
เช็คที่นี่!! โปรแกรมสำหรับการประเมินตนเอง คลิปการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว PA ด้วย Google Sheet โดย ศน.รัชภูมิ สมสมัย 9

เข้าใช้งานที่ : https://sornorpoom.wordpress.com

วิธีการใช้งาน

ก่อนใช้งานให้ทำสำเนาไฟล์ที่ท่านต้องการโดยคลิกที่ ไฟล์ >> ทำสำเนา

เช็คที่นี่!! โปรแกรมสำหรับการประเมินตนเอง คลิปการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว PA ด้วย Google Sheet โดย ศน.รัชภูมิ สมสมัย 10

หมายเหตุ รบกวนผู้รู้จริงช่วยเติมเต็ม และเพื่อนครูท่านใดที่มีความถนัด google sheet สามารถนำไอเดียตรงนี้ไปต่อยอดเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันต่อไปครับ

ขอบคุณที่มา : Facebook ศน.รัชภูมิ สมสมัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดไฟล์ รายงาน ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ไฟล์ word พร้อม excel คำนวณ T-Score โดย ครูเกรียงไกร นามทองใบ
บทความถัดไปราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อเงินกู้ ช.พ.ค.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่