แนวทางการเขียนแผน 8 ตัวชี้วัด PA แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาแนะแนว ตาม 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนแผน 8 ตัวชี้วัด PA แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาแนะแนว ตาม 8 ตัวชี้วัด

แนวทางการเขียนแผน 8 ตัวชี้วัด PA แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาแนะแนว ตาม 8 ตัวชี้วัด

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ครบ 8 ชัวชี้วัดตามเกณฑ์ PA สามารถศึกษาจากแบบประเมินตามแบบฟอร์ม PA4 ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่
ตัวชี้วัดที่ 3 ให้ผู้เรียนสร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด PA

แนวทางการเขียนแผน 8 ตัวชี้วัด PA แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาแนะแนว ตาม 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนแผน 8 ตัวชี้วัด PA แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาแนะแนว ตาม 8 ตัวชี้วัด 5
แนวทางการเขียนแผน 8 ตัวชี้วัด PA แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาแนะแนว ตาม 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนแผน 8 ตัวชี้วัด PA แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาแนะแนว ตาม 8 ตัวชี้วัด 6
แนวทางการเขียนแผน 8 ตัวชี้วัด PA แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาแนะแนว ตาม 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนแผน 8 ตัวชี้วัด PA แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาแนะแนว ตาม 8 ตัวชี้วัด 7
แนวทางการเขียนแผน 8 ตัวชี้วัด PA แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาแนะแนว ตาม 8 ตัวชี้วัด 8

ปล.แผนนี้ไม่ใช่แผนที่ดีที่สุด สามารถใช้ดูเป็นไอเดียหรือแนวทางต่อยอดได้ (คะแนนมาจากหลายส่วน ควรศึกษาจากเกณฑ์ PA4 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดแบบ PA4 เช็คแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบ 8 ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ PA ก่อนส่งเข้าระบบ DPA )

ขอบคุณที่มา :: วิชาการ งานครู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่