แนวทางการจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 และ 3
แนวทางการจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 และ 3

แนวทางการจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 และ 3

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำแนวทาง การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 และ 3 สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับรอง และการจัดทำโครงการ ในปีงบประมาณ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ดังแนบ

การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 และ 3
การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 และ 3

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับรองและการจัดทำโครงการ

เค้าโครงโครงการ (.pdf)

เค้าโครงโครงการ (.docx)

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่