เอกสารและไฟล์ดิจิทัลที่ใช้ยื่นขอประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อมีคุณสมบัติครบกำหนด และพร้อมที่จะขอประเมิน
เอกสารและไฟล์ดิจิทัลที่ใช้ยื่นขอประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อมีคุณสมบัติครบกำหนด และพร้อมที่จะขอประเมิน

เอกสารและไฟล์ดิจิทัลที่ใช้ยื่นขอประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อมีคุณสมบัติครบกำหนด และพร้อมที่จะขอประเมิน

1. บันทึกข้อความขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 จำนวน 1 ชุด

 1. แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะใช้เหมือนกัน) จำนวน 1 ชุด
 2. แบบรายงานผล วฐ 2 ตัวจริง 2 ปีการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  (กรณียืนแบบเปลี่ยนผ่านด้วย ว21+PA) จำนวน 1 ชุด
 3. บันทึกผลการประเมิน ก.ค.ศ.11/1.1 ฉบับของผู้อำนวยการเป็นผู้ประเมิน
  (กรณียืนแบบเปลี่ยนผ่านด้วย ว17+PA) จำนวน 1 ชุด
 4. ไฟล์ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีหรือเสื่อนวิทยฐานะ(ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ)
  5.1 ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
  5.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามวิดีทัศน์บันทึกการสอน (PDF) จำนวน 1 ไฟล์
  5.1.2 ไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอนตามแผนฯ ตามข้อ 5.1.1 (mp4) จำนวน 1 ไฟส์
  5.1.3 ไฟล์วิดีทัศน์ที่บรรยายถึงสภาพปัญหา ที่มา แรงบันตาลใจ (mp4) จำนวน 1 ไฟล์

*** หมายเหตุ ทั้ง 3 ไฟส์เนื้อหาต้องสอดคล้องกันกับข้อ 5.1.2 โตยเวลาไม่เกิน 60 นาที และข้อ 5.1.3
โดยเวลาไม่เกิน 10 นาที

5.2 ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ไฟล์ดิจิทัสผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฎภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ และการจัดการขั้นเรียน ตามไฟส์วีติทัศน์บันทึกการสอน ข้อ 5.1.2 จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์วีติทัศน์ (ไม่เกิน 10 นาที) หรือ ไฟล์ภาพ (A4 ไม่เกิน 10 หน้า แต่ละหน้าแทรกภาพเล็กได้ไม่เกิน 6 ภาพ พร้อมบรรยายใต้ภาพ) หรือไฟล์ PDF (ไม่เกิน 10 หน้า) สามารถเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือคละรูปแบบไฟล์ได้ตามผลงาน

โดยจัดทำในรูปแบบลิงก์ Google Drive แล้วนำข้อมูลใส่แยกเป็น 2 โฟลเดอร์ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ส่งในรูปแบบ QR-CODE แนบท้ายแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ หรือ ส่งลิงก์มาที่แอดมิน DPA ของโรงเรียนโดยตรง (ครูจักรกฤช)

เอกสารและไฟล์ดิจิทัลที่ใช้ยื่นขอประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อมีคุณสมบัติครบกำหนด และพร้อมที่จะขอประเมิน
เอกสารและไฟล์ดิจิทัลที่ใช้ยื่นขอประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อมีคุณสมบัติครบกำหนด และพร้อมที่จะขอประเมิน

ขอบคุณแนวทางจาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่