รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง
รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง

รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับคุณครูที่เขียนย้ายในปี 2566 ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำวิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 กรอกแบบฟอร์มอย่างไร และตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถตรวจสอบรายละเอียดในบทความนี้ครับ

(เวอร์ชั่นเพื่อนบอกเพื่อน)

————-

1.1 >> ใช้สำเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ก็พอครับ เพราะเค้าอยากเห็นแค่ว่าเราจบปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกมาเท่านั้น เค้าไม่ได้สนว่าจะจบเกรดเท่าไร สถาบันไหน ดังนั้น ไม่ต้องเขียนรายละเอียดอะไรมามากมายให้เยอะแยะครับ

1.2 >> ใช้คำสั่ง หรือหลักฐานอะไรก็ได้ที่แสดงว่าเราได้รับมอบหมายให้ #รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม นั้นๆ ไม่ต้องแนบสรุปผลการดำเนินงานอะไรมาให้เยอะแยะครับ

1.3 >> ใช้สำเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 (เหมือนในข้อ 1.1) ก็พอครับ ไม่ต้องแนบตารางสอนหรือใบรับรองอะไรทั้งนั้น เค้าไม่ได้อยากรู้ว่าเราสอนวิชาอะไร มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน เค้าแค่อยากดูว่าเราย้ายข้ามระดับจาก สพป. ไป สพม. หรือจาก สพม.ไป สพป.หรือเปล่าเท่านั้น อย่างอื่นไม่ต้องแนบ !!! เค้าไม่ดู !!!!!

1.4 >> ถ้าวิชาเอกตรงกับที่โรงเรียนเค้าต้องการ ก็ใช้สำเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 อันเดียวกันกับข้อ 1.1 นั่นแหละครับ แต่ถ้าวิชาเอกไม่ตรงกับที่โรงเรียนเค้าต้องการ แต่มีประสบการณ์เคยสอนในวิชาเอกนั้นๆ ก็แนบตารางสอนซักเทอมนึงให้เค้าดูหน่อยก็ได้ครับ ว่าฉันเคยสอนวิชานี้นะ ก็พอแล้วครับ แต่ถ้าวิชาเอกก็ไม่ตรง สอนก็ไม่เคยสอน ไม่ต้องแนบอะไรครับ เพราะก็ไม่รู้จะแนบอะไร

2.1 >> พูดเป็นแสนรอบแล้วมั้งครับ ว่าถ้าเป็นรางวัลนักเรียน ก็ต้องเป็นชื่อนักเรียน และนอกจากจะมีรางวัลแล้ว ก็ต้องมีหลักฐานว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ทำให้ได้รางวัลนั้นมา เช่น เป็นผู้ฝึกสอน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ปฏิบัติ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นคำสั่งหรือเกียรติบัตร และสามารถเป็นรางวัลที่ย้อนหลังได้ 3 ปีครับ (ย้อนไปได้ถึงวันที่ 26 ม.ค.63)

2.2 >> ชื่อรางวัลเป็นชื่อโรงเรียน นอกนั้นเหมือนข้อ 2.1 เปี๊ยบ !!!

3. >> ใช้สำเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 เหมือนข้อ 1.1 ก็พอแล้วครับ เค้าแค่อยากดูว่าเอ็งสอนในโรงเรียนนี้มานานเท่าไรแล้วเท่านั้น

4. >> ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในโรงเรียนตามประกาศทั้ง 3 ฉบับนั้น ก็ไม่แนบอะไรไปครับ เพราะเค้าก็ให้ 8 คะแนนอยู่ดี แต่ถ้ามีก็แนบไปครับ และไม่ต้องทะลึ่งแนบ GPS ,Google Maps หรือภาพถ่ายดาวเทียมอะไรไปนะครับ (พึ่งรู้ว่ามีคนทำด้วยครับ) เค้าไม่ได้อยากรู้ว่าโรงเรียนของท่านอยู่ตรงไหน !! เดินทางไปยังไง ?! เค้าแค่อยากรู้ว่าโรงเรียนของท่าน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในประกาศทั้ง 3 ฉบับนั้น อันไหนอันหนึ่งหรือเปล่า

ป.ล.บางโรงเรียนที่ได้เป็นพื้นที่พิเศษ หรือโรงเรียนทุรกันดาร อยู่ติดถนนใหญ่ 4 เลนด้วยซ้ำไปครับ ดังนั้น ไม่ต้องแนบอะไรนอกเหนือจากประกาศ 1 ใน 3 ฉบับนั้นมานะครับ และถ้าอยากรู้ว่าประกาศ 3 อันนั้นอยู่ที่ไหน ไปค้นเอาในกลุ่มครับ ผมหามาแปะไว้ให้แล้ว

5.1 >> เค้าเอาวุฒิบัตรในการอบรม/สัมมนา เท่านั้นครับ ส่วนที่ได้เป็นกรรมการระดับนั้น กรรมการระดับนี้ ไม่ต้องแนบมาครับ เค้าไม่ดู

ป.ล. เค้าเขียนว่าเอาวุฒิบัตร ถามว่าเป็นเกียรติบัตรได้มั้ย ถ้าเป็นเกียรติบัตรที่มาจากการอบรม/สัมมนา ผมว่าก็น่าจะเข้าเค้านะครับ แต่ไม่เอาอันที่ได้มาจากทำข้อสอบผ่าน 80% อะไรนั่นนะครับ เพราะเดี๋ยวจะเขียนใน 5.2 ไม่ถูก

5.2 >> เอาความรู้ที่ได้จากการอบรม/สัมมนาในข้อ 5.1 มาเขียนบรรยายครับ ถามว่าเขียนยังไง ตัวอย่างเพียบแล้วครับ หาๆ จุ่มๆ เอาในกลุ่มนี่แหละ

6.1 – 7.2 >> ไม่ต้องแนบคำรับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี จากผู้อำนวยการอะไรมานะครับ เค้าจะดูจากสำเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 อย่างเดียว

การกรอกแบบคำร้องขอย้าย กรอกยังไง?

ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม ดังรายละเอียดตามตัวอย่างต่อไปนี้

รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง
รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง
รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง
รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง
รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง
รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง
รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง
รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง
รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง
รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง 8

**การจัดทำรูปเล่มให้จัดทำตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ตามกรอบการพิจารณาที่ สพฐ. กำหนด**

โดยจัดเรียงรูปเล่มตังนี้

๑. ปก

๒. องค์ประกอบที่ ๑.๑ ความรู้

– แนบสำเนา ก.พ.๗ ทั้งชุด (ทุกหน้าที่เจ้าหน้าที่ถ่ยเอกสารให้) ห้ามใช้รูปสแกน

๓. องค์ประกอบที่ ๓.๒ ความสามารถ

– พิจารณาจากงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งผู้ขอย้ายเป็นผู้รับผิดชอบที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน/สถานศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยแนบคำสั่งของโรงเรียนหรือเอกสารหลักฐานที่มอบหมายให้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติงาน ให้ขีดเส้นใต้หรือเน้นข้อความตรงชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายตัวย การใช้รูปสแกน ขนาตตัวหนังสือต้องไม่เล็กจนเกินไป

๔. องค์ประกอบที่ ๑.๓ ประสบการณ์การสอน

-ไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ

๕. องค์ประกอบที่ ๑.๔ วิชาเอก ตามกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

-ไม่ต้องแนบสำเนา ก.พ.๗ ซ้ำ ให้อ้างอิงเลขหน้าจากองค์ประกอบที่ ๑. ๑

– หากวิชาเอกไม่ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา แต่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ให้แนบเอกสารหลักฐานที่แสตงให้เห็นว่ามีประสบการณ์การสอน

๖. องค์ประกอบที่ ๒.๑ ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับผู้เรียน

-แนบเอกสารหลักฐานที่ระชุชื่อนักเรียนที่ผู้ขอย้ายรับผิตชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง ซึ่งแสตงให้เห็นถึงผลงาน/รางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ขอย้ายในสถานศึกษาปัจจุบัน

๗. องค์ประกอบที่ ๒.๒ ผลงาน/รางวัสที่เกิดกับสถานศึกษา

– แนบเอกสารหลักฐานที่ระชุชื่อของสถานศึกษาปัจจุบันของผู้ขอย้ายที่ใต้รับรางวัสระตับสูงสุดย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงาน/รางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน โตยแนบเอกสารหลักฐานที่แสตงให้เห็นว่าผู้ขอย้ายมีส่วนรับผิดชอบในผลงาน/รางวัล นั้น

๘. องค์ประกอบที่ ๓ ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาปัจจุบัน

– ไม่ต้องแนบสำเนา ก.พ.๗ ซ้ำ ให้อ้างอิงเลขหน้าจากองค์ประกอบที่ ๑.๑

รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง
รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง 9

๙. องค์ประกอบที่ ๔ สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบันหากเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศ สพฐ. หรือประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือประกาศกระทรวงการคลัง ให้แนบหน้าประกาศและหน้ารายชื่อสถานศึกษาปัจจุบัน โดยให้ขีดเส้นใต้หรือเน้นข้อความชื่อสถานศึกษา

๑๐. องค์ประกอบที่ ๕.๑ การเข้ารับการอบรม สัมมนา ในรูปแบบ Onsite หรือ Online เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนบสำเนาวุฒิบัตรที่ออกโดยสถาบันทางการศึกษาหรือหน่วยงานการจัดอบรม สัมมนา โดยแนบวุฒิบัตรการเข้ารับการอบรม สัมมนา ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง

๑๑. องค์ประกอบที่ ๕.๒ การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ ความรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

– เขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ โดยมีเนื้อหาความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun IT๙ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์ ไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ และไม่รับพิจารณาเอกสารผ่าน QR Code โดยพิมพ์เอกสารเริ่มจากบรรทัดบนสุดของหน้ากระดาษ ไม่พิมพ์ต่อจากหน้าก่อนนี้

๑๒. องค์ประกอบที่ ๖.๑ การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม

-ไม่ต้องแนบสำเนา ก.พ.๗ ซ้ำ ให้อ้างอิงเลขหน้าจากองค์ประกอบที่ ๑.๑

๑๓. องค์ประกอบที่ ๖.๒ การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ

-ไม่ต้องแนบสำเนา ก.พ.๗ ซ้ำ ให้อ้างอิงเลขหน้าจากองค์ประกอบที่ 9.๑ หรือพิจารณาจากแบบคำร้องขอย้าย

๑๔. องค์ประกอบที่ ๗.๑ วิทยฐานะ

ไม่ต้องแนบสำเนา ก.พ๗ ซ้ำให้อ้างอิงเลขหน้าจากองค์ประกอบที่ ๑.๑ หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่ามีวิทยฐานะตามที่รายงาน

รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง
รีวิววิธีการกรอกแบบคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบตัวชี้วัดในการย้ายครู 2566 ตัวชี้วัดไหนใช้เอกสารอะไรบ้าง 10

๑๕. องค์ประกอบที่ ๗.๒ อายุราชการ

-ไม่ต้องแนบสำเนา ก.พ.๗ ซ้ำ ให้อ้างอิงเลขหน้าจากองค์ประกอบที่ ๑.๑

หมายเหตุ

๑. สำเนา ก.พ.๗ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า ทั้งในส่วนที่แนบแบบคำร้องขอย้ายและในเล่ม เมื่อผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายแล้ว

๒. เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับยกเว้น สำเนา ก.พ.๗ ไม่ต้องรับรอง

๓. การใส่หมายเลขหน้า ห้เรียงตามตามองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่น

– องค์ประกอบที่ ๑.๑ สำเนา ก.พ.๗ (หน้า ๑-๕)

– องค์ประกอบที่ ๑.๒. โครงการ, คำสั่งของโรงเรียน (หน้า ๖-๓o)

– องค์ประกอบที่ ๑.๓ ไม่ต้องแนบเอกสาร

-องค์ประกอบที่ ๑.๔ ไม่ต้องแนบ ก.พ.๗ ซ้ำ

– องค์ประกอบที่ ๒.๑ ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับผู้เรียน (หน้า ๓๑)

ฯลๆ

ขอบคุณที่ีมา :: Facebook Ram

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่