ไม่เลือกงานไม่ยากจน แรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับคนตกงาน 79,247 อัตรา แนะเด็กไทยเรียนสายอาชีพ

(โพสต์ทูเดย์  10 พ.ย. 2562) สุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.กระทรวงแรงงาน สั่งการให้เฝ้าติดตามสถานการณ์การจ้างงาน พร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรและลดจำนวนพนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 79,247 อัตรา

สำหรับตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1.แรงงานด้านการผลิต 2.พนักงานขาย 3.เสมียน พนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ 4.พนักงานบริการลูกค้า 5.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ตั้งแต่ระดับ ปวช.- ปวส. จนถึงปริญญาตรี

อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุว่า จากความต้องการแรงงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเรียนในสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ จึงขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อการเลือกศึกษามาเลือกเรียนในสายอาชีพ ทั้งนี้เพื่อจะได้มีงานทำเมื่อจบการศึกษา สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เปิดให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รับขึ้นทะเบียนสมัครงานและจับคู่ตำแหน่งงานว่าง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ

ที่มา โพสต์ทูเดย์  10 พ.ย. 2562

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่