สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขัน ทุนรัฐบาลฯ ปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัคร ๑๔ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขัน ทุนรัฐบาลฯ ปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัคร ๑๔ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขัน ทุนรัฐบาลฯ ปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัคร ๑๔ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจําปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทาง Internet ที่ http://scholar2.OCSC.go.th ทุนที่รับสมัครสอบ ดังนี้

๑. ทุนเล่าเรียนหลวง จํานวน ๔ ทุน

๒. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๕๕ ทุน

๓. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จํานวน ๕ ทุน

๔. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน ๓ ทุน

๕ ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จํานวน ๑ ทุน

ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ทาง Internet ในเว็บไซต์ ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.thhttp://job.ocsc.go.th  เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ http://www.bot.or.th

สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี ๒๕๖๔ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
   เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2564 
   เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 
   เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2564 
   เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 
   เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2564

 
   กำหนดวัน เวลาสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

บทความก่อนหน้านี้แนะเพิ่มสวัสดิการ-พักชำระหนี้ให้ครู 2 ปี
บทความถัดไปการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่