สรุปใจความสำคัญของ ว15/2565 การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ตามเกณฑ์ วPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
สรุปใจความสำคัญของ ว15/2565 การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ตามเกณฑ์ วPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

สรุปใจความสำคัญของ ว15/2565 การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ตามเกณฑ์ วPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ผลงานด้านที่ 1 ไฟล์บันทึกวิดีทัศน์การสอน

1.1 เลือกแผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผนจาก 1 หน่วยฯ มาจัดการเรียนรู้ตามระดับที่คาดหวังของวิทยฐานะที่จะขอมีหรือขอเลื่อน โดยอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับประเด็นท้าทายใน
ข้อตกลง PA ก็ได้ ที่สำคัญต้องสอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด (PA4)

1.2 การถ่ายทำวิดีทัศน์การสอน กำหนดรูปแบบและลักษณะสำคัญทางเทคนิค ดังนี้

1) รูปแบบการจัดทำ ใช้กล้องตัวเดียว อาจมีผู้ช่วยบันทึกเพื่อ Panning และ Zoom ได้แต่ห้ามเคลื่อนตัวกล้องตามครูหรือนักเรียน ไม่มีการหยุดถ่ายทำ ไม่มีส่วนนำ และไม่มีดนตรีประกอบ เว้นแต่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีการตัดต่อแต่งเติมใดๆสามารถใช้ไมค์โครโฟนได้

2) เนื้อหาไฟล์วีดีทัศน์ เน้นการสอนเห็นภาพองค์รวมนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ต้นจนจบชั่วโมงเรียน

3) ลักษณะสำคัญทางเทคนิค

3.1) ความละเอียดพอสมควร ภาพเสียงชัดเจน
3.2) ชนิดของไฟล์เป็น mp4 ถ้าเป็นไฟล์อื่นๆ สามารถแปลงไฟล์ได้
3.3) ความยาวไม่เกิน 1 ชั่วโมง เป็นไปตามการสอนที่เกิดขึ้นจริง

สรุปใจความสำคัญของ ว15/2565 การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ตามเกณฑ์ วPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
สรุปใจความสำคัญของ ว15/2565 การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ตามเกณฑ์ วPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ผลงานด้านที่ 1 ไฟล์วิดีทัศน์ที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้

2.1 ไฟล์ประกอบวิดีทัศน์บันทึกการสอน นำเสนอเบื้องหลังการทำงาน ตามบริบท ที่แสดงให้เห็นว่า ได้พบสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้หรือมีแรงบันดาลใจในการพัฒนา ที่สะท้อนระดับปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน

2.2 การถ่ายทำวิดีทัศน์ กำหนดรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะสำคัญทางเทคนิค ดังนี้

1) บันทึกภาพตัวครูผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้นำเสนอจริงแบบปรากฎตัวและบรรยายด้วยตัวเองเท่านั้น ตระหนักถึงจรรยาบรรณ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยสามารถแทรกภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ไม่มีส่วนนำ ไม่มีเสียงประกอบใดๆไม่มีการช้อนตัวอักษรขณะนำเสนอ ใช้โปรแกรมนำเสนอต่างๆ ได้

2) ลักษณะสำคัญทางเทคนิค

3.1) ความละเอียดพอสมควร ภาพเสียงชัดเจน สามารถประเมินได้

3.2) ชนิดของไฟล์เป็น mp4 ถ้าเป็นไฟล์อื่นๆ สามารถแปลงไฟล์ได้

3.3) ความยาวไม่เกิน 10 นาที

สรุปใจความสำคัญของ ว15/2565 การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ตามเกณฑ์ วPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
สรุปใจความสำคัญของ ว15/2565 การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ตามเกณฑ์ วPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ผลงานด้านที่ 2 ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ส่งได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ เป็นไฟล์วิดีทัศน์ ไม่เกิน 10 นาที ตัดต่อได้ แทรกคำบรรยายได้ ไฟล์ภาพ นำเสนอ ไม่เกิน 6 ภาพในขนาด A4 พร้อมคำบรรยาย ไม่เกิน 10 หน้า และไฟล์ PDF เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ไม่เกิน 10 หน้า

3.1 ไฟล์ดิจิทัลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ อาจปรากฎในชั่วโมงหรือภายหลังการจัดการเรียนรู้ได้ อาจมีความเชื่อมโยงกับประเด็นท้าทายใน PA มีรายละเอียดของ 4 ตัวชี้วัด (PA4) อาจจะสำเร็จมากหรือน้อยก็ได้ นำเสนออย่างน้อยร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย อาจมีได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว

3.2 การส่งไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมแล้วไม่เกิน 3 ไฟล์ ดังนี้

1) กรณีเลือกไฟล์วิดีทัศน์ (เลือกส่งได้แค่ 1 ไฟล์เท่านั้น) มีลักษณะดังนี้

– ความละเอียดพอสมควร ภาพเสียงชัดสามารถประเมินได้ สามารถตัดต่อ และแทรกคำบรรยายด้านล่างได้ เป็นชนิด mp4 ไม่เกิน 10 นาที

2) กรณีเลือกเสนอเป็นเอกสาร PDF ได้ไม่เกิน 10 หน้า

3) กรณีเลือกเสนอเป็นไฟล์รูปภาพ JPG, PNG หรือ PDF ไม่เกิน 10 หน้าขนาด A4 แต่ละหน้าใส่ภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพสามารถเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือคละกันก็ได้ตามบริบทของผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

สรุปใจความสำคัญของ ว15/2565 การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ตามเกณฑ์ วPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
สรุปใจความสำคัญของ ว15/2565 การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ตามเกณฑ์ วPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประเมินตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ขอบคุณที่มา : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่