หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

75
0
สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยบทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำสรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 โดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รายละเอียดดังนี้

สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงาน การสอน

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย – ครู

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 ด้านการจัดการเรียนรู้

2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

ชื่อตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา – ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ

2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

3 ด้านการบริหารการเชิงกลยุทธ์และนวัดกรรมเปลี่ยนแปลง

4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย

5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ชื่อตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร – ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ -รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด-ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษา

2 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

3 ด้านการบริหารการเชิงกลยุทธ์และนวัดกรรมเปลี่ยนแปลง

4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย

5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ประเภท บุคลากรทางการศึกษาอื่น สายงานนิเทศการศึกษา

ชื่อตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 ด้านการนิเทศการศึกษา

2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://otepc.go.th/th/content_page/item/3267-3-2564.html

โดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.แจงส่งหนังสือเชิญชวนโรงเรียนให้เด็กกินมังสวิรัติทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา ไม่มีเจตนาให้คิดเป็นอย่างอื่น
บทความถัดไปลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ การทำงานในโลกยุดใหม่ด้วยแนวคิดแบบ เจเปนนีส วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลาตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น. โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่