วิธีเช็คสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร วิธีตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน เริ่มโอน 15 พ.ค.นี้
วิธีเช็คสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร วิธีตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน เริ่มโอน 15 พ.ค.นี้

วิธีเช็คสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร วิธีตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน เริ่มโอน 15 พ.ค.นี้

วิธีเช็คสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร วิธีตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน เริ่มโอน 15 พ.ค.นี้

1. ตรวจสอบว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วหรือยัง

วิธีเช็คสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร วิธีตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน เริ่มโอน 15 พ.ค.นี้
วิธีเช็คสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร วิธีตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน เริ่มโอน 15 พ.ค.นี้ 4

เข้าไปที่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th เพื่อตรวจสอบว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ (หากไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากที่ติดประกาศภายในชุมชน ตามที่ตั้งแปลงปลูก)

  • เว็บไซต์อาจเข้าไม่ได้ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
  • เมื่อเข้าหน้าเว็บได้แล้ว กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • กดค้นหา และ ตรวจสอบชื่อ-ข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่
  • สังเกตในช่อง ผลการค้นหา ว่าข้อมูล “ปรับปรุงล่าสุด” ปีไหน

2. หากข้อมูลปรับปรุงล่าสุด อยู่ในช่วงปี 2562-2563 

ถือว่า เกษตรกรมีข้อมูลในระบบในช่วงเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์ และถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือเข้าแอป Farmbook เพื่อปรับปรุงข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม เพราะข้อมูลของท่านปรับปรุงล่าสุดแล้ว

วิธีเช็คสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร วิธีตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน เริ่มโอน 15 พ.ค.นี้
วิธีเช็คสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร วิธีตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน เริ่มโอน 15 พ.ค.นี้ 5

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้ท่านตรวจสอบบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ว่า บัญชี ธ.ก.ส. ที่ท่านถืออยู่ ชื่อ-นามสกุล ตรงกับชื่อหัวหน้าครัวเรือนหรือไม่

สำหรับเกษตรกรที่ชื่อไม่ตรง หรือ ไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส. สามารถใช้บัญชีธนาคารอื่นของตนเองแทนได้ โดยจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารของตัวเองที่ต้องการใช้รับโอนเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

3. หากข้อมูลปรับปรุงล่าสุด อยู่ในช่วงปี 2560-2561 

ให้รีบไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลผ่านแอป Farmbook ได้ เพราะแอปดึงข้อมูลได้แค่กิจกรรมปี 2562 เท่านั้น

4. หากไม่พบข้อมูลในระบบ 

อาจแปลว่า ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน หรือ ข้อมูลในระบบนั้นเก่ากว่าปี 2560 ลงไป ทำให้ถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ เกษตรกรในกลุ่มนี้ต้องไปติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

5. สำหรับผู้ที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรรายใหม่ หรือรายเดิมแต่ต้องการเพิ่มแปลงใหม่ 

ให้ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก พร้อมทั้งนำเอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบรอง

สำหรับเกษตรกรรายใหม่นี้ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี อธิบายผ่านเฟซบุ๊กว่า ให้ผู้ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียน ให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ทบก.01 เพื่อกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นนำไปให้ ผู้นำชุมชน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน ลงชื่อรับรองให้ครบถ้วน แล้วค่อยเอาไปขอขึ้นทะเบียนรายใหม่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

ยกเลิกการปรับปรุงข้อมูลผ่านแอป Farmbook ชั่วคราว

ขอบคุณที่มา

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่