แนวทางการลดระยะเวลา PA จาก 4 เหลือ 3 ปี ด้วยการสอบ Eng แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการลดระยะเวลา PA จาก 4 เหลือ 3 ปี ด้วยการสอบ Eng แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการลดระยะเวลา PA จาก 4 เหลือ 3 ปี ด้วยการสอบ Eng แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลดระยะเวลาเหลือ 3 ปี)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน มีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยกำหนดเป้าหมายระตับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR)

เพื่อให้การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะต้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่ใต้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนำไปดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางการพัฒนาและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาดำเนินการ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาและยกระดับทักษะกาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท่านทราบและถือปฏิบัติ

แนวทางการลดระยะเวลา PA จาก 4 เหลือ 3 ปี ด้วยการสอบ Eng แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการลดระยะเวลา PA จาก 4 เหลือ 3 ปี ด้วยการสอบ Eng แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 7
แนวทางการลดระยะเวลา PA จาก 4 เหลือ 3 ปี ด้วยการสอบ Eng แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 8
แนวทางการลดระยะเวลา PA จาก 4 เหลือ 3 ปี ด้วยการสอบ Eng แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 9
แนวทางการลดระยะเวลา PA จาก 4 เหลือ 3 ปี ด้วยการสอบ Eng แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 10
แนวทางการลดระยะเวลา PA จาก 4 เหลือ 3 ปี ด้วยการสอบ Eng แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 11
แนวทางการลดระยะเวลา PA จาก 4 เหลือ 3 ปี ด้วยการสอบ Eng แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 12

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางแสดงคำอธิบายของแต่ละระดับในทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR https://drive.google.com/file/d/1g29LzQhpuW-LVE-yfFButrzlv68mt85h/view อ่านต่อที่ ว 4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานศึกษานิเทศการศึกษา

หมายเหตุ ทั้งนี้ ต้องมีผลการประเมิน ดีเด่น 4 รอบล่าสุด ติดกัน

ขอบคุณที่มา :: Teacher Jay

บทความก่อนหน้านี้การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566
บทความถัดไปดาวน์โหลด แบบฝึกคัดลายมือ ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพป.สิงห์บุรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่