รู้จักกับ Flipped Classroom พลิกการสอน สร้างห้องเรียนกลับด้าน แค่ 6 ขั้นตอน

รู้จักกับ Flipped Classroom พลิกการสอน สร้างห้องเรียนกลับด้าน แค่ 6 ขั้นตอน

วันนี้ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ 6 ขั้นตอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Flipped Classroom หรือห้องเรียนกลับด้าน ที่คุณครูอาจต้องใช้ในการจัดกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019

“Flipped Classroom” หมายถึงกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งเปลี่ยนการใช้ช่วงเวลาของการบรรยายเนื้อหา (Lecture) ในห้องเรียนเป็นการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกแก้โจทย์ปัญหา และประยุกต์ใช้จริง ส่วนการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอื่นๆ เช่น วิดีโอ วิดีโอออนไลน์ podcasting หรือscreencasting ฯลฯ ซึ่งนักเรียนเข้าถึงได้เมื่ออยู่ที่บ้านหรือนอกห้องเรียน ดังนั้น การบ้านที่เคยมอบหมายให้นักเรียนฝึกทำเองนอกห้องจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในห้องเรียน และในทางกลับกัน เนื้อหาที่เคยถ่ายทอดผ่านการบรรยายในห้องเรียนจะเปลี่ยนไปอยู่ในสื่อที่นักเรียนอ่าน-ฟัง-ดู ได้เองที่บ้านหรือที่ไหนๆ ก็ตาม (Kachka, 2012)  ผู้สอนอาจทิ้งโจทย์ หรือให้นักศึกษาสรุปความเนื้อหานั้นๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษา และนำมาอภิปรายหรือปฏิบัติจริงในห้องเรียน

ห้องเรียนกลับด้านเป็นการพลิกประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้เรียนจะใช้เวลาทำความเข้าใจเนื้อหาการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต และเปลี่ยนบทบาทของห้องเรียนให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม และทำการบ้าน โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวคิดของห้องเรียนกลับด้านจึงอาจเป็นสิ่งที่คุณครูหลายคนยังไม่คุ้นชิน แต่ข่าวดีก็คือแค่ทำตาม 6 ขั้นตอนนี้ คุณครูก็สามารถสร้างห้องเรียนกลับด้านได้ง่าย ๆ และมีประสิทธิภาพทั้งในขั้นเตรียมสื่อฯ แบบออนไลน์ ขั้นกิจกรรมในห้องเรียน และขั้นทบทวน เพื่อต่อยอดการสอนให้ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าเดิม

รู้จักกับ Flipped Classroom พลิกการสอน สร้างห้องเรียนกลับด้าน แค่ 6 ขั้นตอน

อ้างอิง

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่