แนะนำวิธีการทำผลงานเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อน อย่างละเอียด โดย ครูชาญ กลุ่ม Facebook ลูกเสือ
แนะนำวิธีการทำผลงานเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อน อย่างละเอียด โดย ครูชาญ กลุ่ม Facebook ลูกเสือ

แนะนำวิธีการทำผลงานเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อน อย่างละเอียด โดย ครูชาญ กลุ่ม Facebook ลูกเสือ

โพสต์วิทยาทาน : ว่าด้วยการทำผลงานเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ การขอวูดแบดจ์ 3 ท่อน 3 ท่อน และ 4 ท่อน อย่างละเอียด (มีคำขอเข้ามามากเลยเขียนมาให้อ่านกันอีกครั้ง)

เป็นที่ทราบกันดีว่า หลังจากที่ท่านผ่านการอบรม A.L.T.C. แล้ว ท่านจะต้องทำผลงานเป็นวิทยากร B.T.C. หรือ A.T.C. รวมกันให้ได้จำนวน 6 ครั้งเพื่อที่จะขอมีคุณวุฒิ A.L.T. (วูดแบดจ์สามท่อน) เช่นเดียวกับคุณวุฒิวูดแบดจ์ 4 ท่อน (L.T.) ที่จะต้องใช้ผลงานการเป็น ผอ.ฝึก B.T.C. 2 ครั้ง และวิทยากร A.T.C. 4 ครั้ง วันนี้จะมาอธิบายวิธีการทำรูปเล่มอย่างละเอียดและเข้าใจง่ายให้ทุกท่านชมกัน ……..

คุณสมบัติ อบรม 3 ท่อน

1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพและสุขภาพอนามัยดี เหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องตัน
2. มีความรู้ความสามารถสมควรที่จะเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้เบื้องต้น
3. ได้รับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2 ท่อนแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีผลงานการเป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นหรือขั้น ความรู้ชั้นสูงมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง

เล่มผลงานเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ มีทั้งหมด 4 ส่วน

แนะนำวิธีการทำผลงานเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อน อย่างละเอียด โดย ครูชาญ กลุ่ม Facebook ลูกเสือ
แนะนำวิธีการทำผลงานเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อน อย่างละเอียด โดย ครูชาญ กลุ่ม Facebook ลูกเสือ

1. ปก : ตรงนี้ขอไม่อธิบายอะไรมากนะครับ เวิร์ดดิ้งให้เข้าใจว่าทำเพื่อขอวูดแบดจ์สามท่อน (หรือสี่ท่อน) รายงานโดยใคร ตำแหน่งทางลูกเสืออะไร

2. หนังสือนำส่ง : ตรงนี้แหละสำคัญมาก เพราะหลายคนที่ตรวจแล้วไม่ผ่านเพราะขาดตัวนี้ ให้ทำ “อยู่ในเล่ม เป็นหน้าแรกต่อจากปก” เลยครับ เริ่มมาจั่วหัวว่า “แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อน (หรือสี่ท่อน)” จากนั้น เขียนในฟอร์มจดหมาย มุมบนขวามีที่อยู่เรา ถัดมากลางหน้าเป็นวันที่ ถัดมามี เรียน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

เนื้อความหนังสือนำส่งบอกว่า : ข้าพเจ้า (ชื่อ , ตำแหน่งทางลูกเสือ) ผ่านการอบรม A.L.T.C. (หรือ L.T.C.) ที่ไหน วันไหน ขอรายงานผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ … ท่อน โดยมีผลการปฏิบัติ่งานการเป็นวิทยากรดังนี้ จากนั้นไล่เป็นข้อ เช่น เป็นวิทยากรการฝึกอบรม A.T.C. (หรือ B.T.C. ก็ว่าไป) ระหว่างวันที่ … ณ ค่าย … โดยมี … เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม จนครบทุกครั้ง ลงนามชื่อของเรา

(ถ้าขอสี่ท่อนมันจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ฝึกด้วย ก็เขียนว่า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม B.T.C. ประเภท ณ ค่าย … ระหว่างวันที่ … และไม่ต้องเขียนว่าใครเป็น ผอ.ฝึก ซึ่งตรงนี้ท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วตามคอมม่อนเซนส์ )

3. เอกสารสำคัญและผลงาน : ส่วนนี้ท่านต้องแนบ สำเนาบัตรประชาชน , สำเนา ลส.13 ในกรณีที่ท่านยื่นขอสามท่อนท่านต้องมีสำเนาวูดแบดจ์ 2 ท่อนและใบผ่านการฝึกอบรม A.L.T.C. , ถ้าท่านขอสี่ท่อนท่านก็ต้องมีสำเนาวูดแบดจ์สามท่อนและใบผ่านการฝึกอบรม L.T.C.

ต่อไปนี้เราพูดถึงผลงาน ……

ขอสามท่อน จะต้องใช้ผลงาน B.T.C. กับ A.T.C. รวมกัน 6 ครั้ง : ไม่มีการจำกัดนะครับว่า B เท่าไหร่ A เท่าไหร่ ท่านต้องไปร่วมงานเป็นวิทยากรแล้วได้คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร (ทำยังไงท่านจะมีชื่อในคำสั่ง ? ไปดีลกับเจ้าของคอร์ส ที่ไหนมีจัดอบรม ติดต่อคนจัดคอร์สให้ดี ล่วงหน้าวันจัดอย่างน้อย 1 เดือน) ให้มีชื่อในคำสั่งอย่างน้อย 3 ครั้ง ที่เหลือไม่มีไม่เป็นไร ในส่วนผลงานจะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้คือ

  • ถ้าชื่อท่านมีในคำสั่ง เอาคำสั่ง , หนังสือเชิญจาก ผอ.ฝึก มีไม่มีไม่เป็นไร (เพราะถือว่าท่านมาตามคำสั่งแต่งตั้งวิทยากร) , หนังสือขอบคุณมีไม่มีไม่เป็นไร , หนังสือรับรองจาก ผอ.ฝึกต้องมี
  • ถ้าท่านไม่มีชื่อในคำสั่ง เอาคำสั่ง (ทั้งๆ ที่ไม่มีชื่อเรานี่แหละ เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคอร์สนี้จริง) , หนังสือเชิญจาก ผอ.ฝึก ถ้าไม่มีชื่อเราในคำสั่ง หนังสือเชิญต้องมี (เพราะเรามาตามคำเชิญ ผอ.ฝึก ไม่ได้มาตามคำสั่ง) , หนังสือขอบคุณมีไม่มีไม่เป็นไร , หนังสือรับรองจาก ผอ.ฝึกต้องมี

ส่วนขอสี่ท่อน ตรงผลงาน ผอ.ฝึก B.T.C. 2 ครั้ง ใช้แต่คำสั่งวเลยครับ , ส่วนวิทยากร A.T.C. 4 ครั้ง ใช้แบบมีคำสั่งต้องไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง

4. ความเห็นจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น : ถ้าท่านมีตำแหน่งสังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะง่ายหน่อย ทำช่องความเห็นพร้อมลงลายเซ็นไว้ 2 ช่อง (ผมเคยถามเข้าหน้าที่ สลช. ว่า ช่องไหนต้องเขียนว่าเป็นความเห็นของผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร , ช่องไหนเป็นเลขา ผมได้คำตอบมาว่า “ทำเป็นช่องเว้นว่างๆ มาเลย เดี๋ยวผู้ใหญ่จะเซ็นตามลำดับเอง” ปรากฎว่าเวิร์ค) ………… แต่ถ้าสังกัดโรงเรียนก็ต้องทำไว้ 4-5 ช่อง ได้แก่ ผอ.โรงเรียน , ผอ.เขต , หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด (ในกรณีที่ท่านไม่ได้สังกัดเขต 1) , ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร และเลขา สลช. ตามลำดับ จากนั้นไปส่งผลงาน

  • ถ้าท่านมีตำแหน่งสังกัด สลช. ส่งโดยตรงที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้เลย
  • ถ้าท่านมีตำแหน่งสังกัดโรงเรียน ทำหนังสือปะหน้าส่งเขตพื้นที่ เขตพื้นที่จะทำการส่งต่อเป็นทอดให้

จากนั้นรอฟังผล ขอให้เอนจอยกับการรอผลครับ  (ถ้าสังกัด สลช. ท่านต้องโทรตามเอา)

====================================

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

  • แบบรายงานไม่จำเป็นต้องมีคำนำ – สารบัญ , ไม่จำเป็นต้องมีภาพถ่าย
  • อย่าลืมแนบใบเปลี่ยนชื่อในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อในเอกสารของท่านในส่วนใดมีการเปลี่ยนแปลง
  • ปกไม่จำกัดลวดลาย สี หรือลักษณะ ใช่ …. แต่ เวลาที่ผมส่งสามท่อนสี่ท่อน ผมมักจะเขียนคำเรียบๆ ลงบนกระดาษสีเหลือง มันเป็นทริคนะ เจ้าหน้าที่ย้ายของ ปกเราจะเด่น มันจะหายยาก บางทีหรูไปก็ไม่สะดุดตาเวลาวางรวมๆ กันมองแวบแรกอาจคิดได้ว่าเป็นนิตยสารอะไรก็ไม่รู้ ทริคนี้ยืนยันครับว่าเวิร์ค
  • เวลาเขียนหนังสือนำส่งจบ ผมจะมีกระดาษสีคั่นก่อนจำถึงหน้าต่อไป เขียนว่า “เอกสารสำคัญ” พอใส่ปั๊บ ก็เอากระดาษสีคั่นแต่ละผลงาน …… ไม่มีการบังคับว่าต้องทำแบบนี่ครับ ใช่ แต่ มันเพิ่มความเป็นระเบียบ มีการแบ่งเอกสารว่าอะไรเป็นอะไรอย่างชัดเจน จะเอื้อต่อผู้ตรวจได้ดีมาก

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย พอจะสรุปได้ว่า รูปเล่มอย่าเยิ่นเย้อ เอาสิ่งที่เขาต้องการ เข้าประเด็นไปเลย ส่วนสองข้อสุดท้ายเป็นเพียงแค่ “ทริคส่วนตัว” ของผม ที่ผมทำแล้วการพิจารณาคือ ผ่านอย่างไร้คอมเม้นต์ใดๆ (ปัจจุบันนี้ผลงานสี่ท่อนของผมผ่านการตรวจแล้วเหลือแค่ท่านเลขาลงนามในใบคล้องเท่านั้น)

ครูชาญและสโมสรลูกเสือเสาไห้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวไปสู่คุณวุฒิที่ทุกท่านใ่ฝ่ฝันครับ

ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน

แนะนำวิธีการทำผลงานเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อน อย่างละเอียด โดย ครูชาญ กลุ่ม Facebook ลูกเสือ

เอกสารที่แนบในเล่ม

1. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (ถ้ามี)

4. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (ลส.19)                                                               

5. สำเนาหนังสือสำคัญการอนุญาตตั้งกองลูกเสือ  (ลส.12)                                         

6. สำเนาหนังสือสำคัญการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งฯ  (ลส.13)

7. สำเนาวุฒิบัตรเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ….ขั้นความรู้ชั้นสูง  และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  (W.B.)

8. สำเนาใบประกาศได้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

9. สำเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ฯ ออกโดยผู้อำนวยการฝึกอบรม

10. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมฯ

11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล /ใบสมรส (ถ้ามี) กรณีเอกสารไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา :: https://www.facebook.com/photo?fbid=10232058531946309&set=gm.9017535501652084&idorvanity=191008630971526

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่