ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 (PA)
ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 (PA)

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย/ลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 (PA)

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอวิธีการใช้งานระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 (PA) ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สามารถทำได้ดังนี้

4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

1. ความเชี่ยวชาญและทักษะด้านภาษา
     ผลทดสอบตามเกณฑ์ของ CEFR สูงกว่าระดับ B1 ถ้าเป็นครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ผลการทดสอบต้องสูงกว่าระดับ B2 และผลการทดสอบจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี

2. พื้นที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย/ทุรกันดาร
     พื้นที่พิเศษที่ ก.ค.ศ. กำหนด พื้นที่ที่เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หุบเขา ซึ่งเดินทางไม่สะดวกหรือเสี่ยงต่อความมั่นคง โดยอยู่ในสถานที่นั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. วุฒิการศึกษาที่สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญในการสอน
     ลาศึกษาต่อปริญญาโทหรือเอกที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คุณวุฒิที่สุงสุดของผู้ขอเท่านั้น และไม่ให้นำคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ้ำอีก ถ้าบรรจุครูผู้ช่วย โดยใช้วุฒิป.ตรี ถ้ามีวุฒิ ป.โท มา ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังบรรจุ ซึ่งวุฒินั้นไม่เคยนำมาใช้ลดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด สามารถนำมาใช้ลดระยะเวลาตาม ว4/64 ได้

4. ครูช่างที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8
     ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 (PA)
ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย/ลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 (PA) 9

****ในเงื่อนไข 1 ถึง 4 ข้อนั้น จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น (ไม่ใช่ผลการเลื่อนเงินเดือน) 4 รอบติดต่อกันก่อนยื่นคำขอ ใช้สิทธิ์ลดระยะเวลาได้

ระบบค้นหาคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

1. เข้าเว็บไซต์

เว็บไซต์ : http://qualification60.otepc.go.th/login.php

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 (PA)
แนะนำ วิธีการ ใช้ระบบ ค้นหาคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย

2. กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้ : guest   รหัสผ่าน : guest จากนั้นคลิก ส่ง จะพบรายการหลักสูตร

แนะนำ วิธีการใช้ระบบค้นหาคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
แนะนำ วิธีการใ ช้ระบบค้นหา คุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย

3. พิมพ์หลักสูตรที่ต้องการในช่อง ค้นหา

จากนั้นคลิกปุ่มแว่นขยาย เพื่อทำการค้นหาหลักสูตรที่ต้องการ

พิมพ์หลักสูตรที่ต้องการในช่อง ค้นหา
พิมพ์หลักสูตรที่ต้องการในช่อง ค้นหา

4. พบรายการที่ค้นหา

เลื่อนค้นหาหลักสูตรที่ได้จตบการศึกษามี คลิกเพื่อดูรายละเอียด ที่ไอคอนรูปแว่นขยายเพื่อดูรายละเอียด

พิมพ์หลักสูตรที่ต้องการในช่อง ค้นหา
พิมพ์หลักสูตรที่ต้องการในช่อง ค้นหา

ตัวอย่าง หนังสือรับรอง ก. ค ศ

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย/ลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 (PA) 10

ลิงก์เข้าระบบสืบค้นคุณวุฒิ

ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ใหม่)

สามารถกรอกข้อมูลค้นหาชื่อมหาวิทยาลัย >> คุณวุฒิการศึกษา >> สาขาวิชา >> แขนงวิชา ได้

เข้าที่ลิงก์ : https://qualification.otepc.go.th/

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย/ลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 (PA) 11

คลิกที่รหัสคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สามารถพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ทันที

ตัวอย่างใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา จาก ก.ค.ศ.

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย/ลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564 (PA) 12

ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ใหม่)

ดาวน์โหลดคู่มือ (เล่ม) โดย ก.ค.ศ.

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ก.ค.ศ., สำนักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (otepc.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่