คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC-Asset (ระบบใหม่ มาใช้งานแทน B-OBEC เดิม)
คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC-Asset (ระบบใหม่ มาใช้งานแทน B-OBEC เดิม)

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC-Asset (ระบบใหม่ มาใช้งานแทน B-OBEC เดิม)

เนื่องจากระบบ OBEC-Asset เป็นระบบที่เชื่อมโยงกับการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) โดยโรงเรียนจะต้องดำเนินการสมัครเข้าใช้งานระบบข้อมูลสินทรัพย์ ระบบ OBEC-Asset และสำรองข้อมูลในระบบ B-obec เข้าสู่ระบบ OBEC-Asset เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะยกเลิกข้อมูลสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในระบบ B-obec และใช้ข้อมูลจากระบบ OBEC-Asset เป็นฐานข้อมูลในการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๘ โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลครุภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จและยืนยันข้อมูล ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC-Asset (ระบบใหม่ มาใช้งานแทน B-OBEC เดิม)
คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC-Asset (ระบบใหม่ มาใช้งานแทน B-OBEC เดิม) 9

ทั้งนี้สามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอนการทำงานในวิดีโอการประชุมตามลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=tGF6sUq8Cfw

คู่มือการรายงานข้อมูล OBEC-Asset (สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์)

บทบาทของผู้ใช้งานในระบบ

  • ผู้ดูแลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Admin เขต)
  • กลุ่มนโยบายและแผน สพท. (ผู้ใช้งานระดับเขต)
  • สถานศึกษา

กำหนดการใช้งาน

  • Admin เขตพื้นที่ทำการลงทะเบียน 12 ต.ค. 66
  • อนุมัติภายใน 16 ต.ค. 66
  • ผู้ใช้ระดับสถานศึกษา สมัครและเริ่มรายงาน 16 ต.ค. 66
  • ผู้ใช้ระดับกลุ่มนโยบายและแผนสมัครและเริ่มใช้งาน 26 ต.ค. 66
  • ปิดระบบ B-OBEC (https://bobec.bopp-obec info) 26 ต.ค. 66
  • สถานศึกษาและเขตพื้นที่ ยืนยันการรายงานข้อมูลภายในวันที่ 10 พ.ย. 66

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC-Asset (ระบบใหม่ มาใช้งานแทน B-OBEC เดิม) 10

กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ข้อมูลจะขึ้นอัตโนมัติ เชื่อมโยงจากระบบ HRMS

ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC-Asset (ระบบใหม่ มาใช้งานแทน B-OBEC เดิม) 11

กรอกข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน

  1. เลือกภาพป้ายโรงเรียน คลิกChoose File และคลิก บันทึกข้อมูล
คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC-Asset (ระบบใหม่ มาใช้งานแทน B-OBEC เดิม) 12

2.เลือกภาพแผนผังโรงเรียน คลิกChoose File และคลิก บันทึกข้อมูล

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC-Asset (ระบบใหม่ มาใช้งานแทน B-OBEC เดิม) 13

3. บันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง เพิ่มภาพ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวา หรือ คลิกปุ่มรื้อถอนได้

3.1 การบันทึก ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ. งบประมาณที่ปรับปรุง

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC-Asset (ระบบใหม่ มาใช้งานแทน B-OBEC เดิม) 14
คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC-Asset (ระบบใหม่ มาใช้งานแทน B-OBEC เดิม) 15

การตรวจสอบสถานะการยืนยังข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC-Asset (ระบบใหม่ มาใช้งานแทน B-OBEC เดิม) 16


เข้าใช้งานระบบ OBEC-Asset ได้ที่ https://asset.bopp-obec.info

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่