รู้หรือไม่!!! บทบาทหน้าที่ของคุรุสภา มีอะไรบ้าง?
รู้หรือไม่!!! บทบาทหน้าที่ของคุรุสภา มีอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่!!! บทบาทหน้าที่ของคุรุสภา มีอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่!!! บทบาทหน้าที่ของคุรุสภา มีอะไรบ้าง?
รู้หรือไม่!!! บทบาทหน้าที่ ของ คุรุสภา มีอะไรบ้าง?

ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้มี “องค์กรวิชาชีพครู” 2 องค์กร คือ

    – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” ทำหน้าที่ควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ เช่น การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

    – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ทำหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เช่น องค์การค้าของ สกสค. โรงพยาบาลครู หอพัก สกสค. ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

ขอบคุณที่มา : เฟซบุ๊กแฟนเพจ ศธ.360 องศา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่