นโยบายและจุดเน้นในการปฏิบัติราชการ สอศ. ปีงบประมาณ 2564
นโยบายและจุดเน้นในการปฏิบัติราชการ สอศ. ปีงบประมาณ 2564

นโยบายและจุดเน้นในการปฏิบัติราชการ สอศ. ปีงบประมาณ 2564 นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรัชญาการบริหาร

“อาชีวศึกษายกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ”

นโยบายและจุดเน้นในการปฏิบัติราชการ สอศ. ปีงบประมาณ 2564
นโยบาย และจุดเน้นในการปฏิบัติราชการ สอศ. ปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร

1 นโยบาย สอศ. 2564

2 เอกสารบรรยาย เลขาธิการ กอศ

3 เอกสารบรรยาย รองฯ มณฑล ภาคสุวรรณ

4 เอกสารบรรยาย รองฯ ยศพล เวณุโกเศศ

5 เอกสารบรรยาย ผอ.สนผ.วิทวัต ปัญจมะวัต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่