ข้อปฏิบัติในการเข้าการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ข้อปฏิบัติในการเข้าการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

ข้อปฏิบัติในการเข้าการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งท่านที่จะเข้าทดสอบ ต้องปฏิบัติตนดังนี้

ระเบียบการเข้าทดสอบ Exam Rules and Regulations

1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
5. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
6. ห้ามนําเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
7. อนญาตให้นํานาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
8. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงผลการตรวจ Antigen Test (ATK) ที่มีลายเซ็น แพทย์ผู้ตรวจฉบับจริงก่อนเข้าห้องสอบ

ข้อปฏิบัติในการเข้าการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ข้อปฏิบัติในการเข้าการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

หลักฐานแสดงตนเข้าห้องสอบ

1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถ่าย

กรณีไม่มีบัตรหรือข้อมูลในบัตรไม่ชัดเจน ต้องมีหลักฐานการแจ้งความ และต้องขอสําเนาข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่มีรูปถ่ายมาประกอบด้วย วัน 2 * หากไม่ครบทั้ง 2 รายการ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และเมื่อเข้าทําการทดสอบแล้ว จะไม่มีการต่อเวลาทําข้อสอบ

2. เอกสารแสดงผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Nagative)

จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรอง ไม่เกิน 3 วันก่อนถึงวันสอบ หรือใบรับรองแพทย์ที่ แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Nagative) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 3 วันก่อนวันสอบ (จะต้องใช้ผล ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)
“หากไม่มีเอกสารมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ข้อปฏิบัติในการเข้าการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ข้อปฏิบัติในการเข้าการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.niets.or.th/th/content/view/23905

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่