วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license
วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license

ครูอาชีพดอทคอมขอแนะนำวิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license การยื่นขอผ่านเว็บไซต์ https://selfservice.ksp.or.th/

B-license เทียบเท่าใบประกอบวิชาชีพครูแบบเดิม จึงสามารถยื่นขอได้เลย ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ หากคุณสมบัติครบนะครับ เช่น เรียนจบ ป.บัณฑิต มาแล้ว ส่วนน้องๆ ปี 4 ต้องรอ Transcript ก่อน

P-license หลังวันที่ 15 มี.ค. 66 สามารถขอได้ เพราะเป็นใบปฏิบัติหน้าที่ครู ตามข้อบังคับคุรุสภาใหม่ ต้องให้มีการบังคับใช้และให้คุรุสภาออกแนวปฏิบัติมาก่อน

แต่ที่แน่ๆ ก็จะยื่นขอผ่านเว็บไซต์เดียวกันแน่นอน และวิธีการก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับ แค่ต้องเลือกการขอขึ้นคนละช่องกันเท่านั้น อดใจรอก่อนะครับ P-license ใช้สอบครูผู้ช่วย ทันสอบรอบปี 66 แน่นอนครับผม

วิธีขอใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license
วิธีการขอ ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license

นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเข้าไปในระบบ KSP Self-service โดยในรูปแบบไฟล์ jpg หรือ .pdf เลือกช่อง ***บันทึกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครู สำหรับ KSP BUNDIT ….เท่านั้น

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license
วิธีการขอ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license

ห้ามเลือก “บันทึกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครู” เด็ดขาด เนื่องจากจะส่งผลให้ไม่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license

บันทึกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาด – ครู สำหรับ KSP-Bundit

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 25
วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 26

กรณีไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูให้เลือก : เลือกผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรณีประกอบวิชาชีพครู : เลือกตามสังกัดที่ปฏิบัติงานอยู่

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 27

สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้แจ้งเลขที่ Upload ให้นักศึกษา จำนวน 11 หลัก

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 28

เมื่อกด ตรวจสอบข้อมูล KSP Bundit แล้วระบบแจ้งว่าเกิดปัญหา ไม่สามารถตรวจสอบได้ แสดงว่ามีคุณสมบัติไม่ครบ 3 ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  1. มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยส่งให้สำนักมาตรฐานวิชาชีพเพื่อยืนยันในระบบ
    เป็นเลขที่อัพโหลด 11 หลัก : (กรณีไม่มีติดต่อมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา)
  2. มีผลการสอบผ่านครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. มีผลการประเมินสมรรถนะจากมหาวิทยาลัย (กรณีไม่มีติดต่อมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา)
วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 29
วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 30

เอกสารขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ละไฟล์ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 2 MB

  1. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) รูปแบบไฟล์ .pdf
  2. ไฟล์รูปถ่าย (รูปสุภาพ) รูปแบบไฟล์ jpg
  3. ไฟล์ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) รูปแบบไฟล์ .pdf
  4. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิฯ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) รูปแบบไฟล์ .pdf
  5. เอกสารทุกอย่างที่เป็น สำเนา (ถ่ายเอกสาร) ให้เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ
วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 31

ไฟล์เอกสารที่แนบหากมีขนาดและรูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง ระบบจะขึ้นเครื่องหมาย ✓ จึงจะกดบันทึกได้

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 32

เอกสารอื่นๆที่ต้องแนบเพิ่มของแต่ละกรณี

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 33

ตัวอย่างหน้าระบบที่แนบเอกสารเรียบร้อยแล้ว

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 34

เมื่อแนบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้กด บันทึกและส่งตรวจสอบ

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 35

ถ้าในหน้าระบบนี้ไม่ขึ้นปุ่มบันทึก ให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องทั้งหมด

1.ข้อมูลรายละเอียดทุกช่องที่ต้องกรอกข้อมูล

2.ลบเลขที่อัพโหลดแล้วใส่ใหม่ กดตรวจสอบให้ขึ้นสถานะสีส้ม

3.อยู่หน้าบันทึกและแนบเอกสารนานเกินไป ต้องออกและเข้ามาบันทึกและแนบเอกสารใหม่

การพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 36
วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 37
วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 38

ตรวจสอบสถานะ ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพครู

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 39

หากตรวจสอบแล้ว เอกสารสมบูรณ์ ผ่านขั้นตอนของคุรุสภาจังหวัดแล้ว จะปรากฎ อังภาพนี้

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 40

หากตรวจสอบแล้ว เอกสารไม่สมบูรณ์ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม จะปรากฎ ดังภาพนี้

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 41
วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 42

ต้องเข้าไปเช็คข้อมูลเพื่อติดตามสถานะบ่อยๆ จนกว่าสถานะจะขึ้น “ตรวจสอบก่อนนำเสนอกลั่นกรอง” แสดงว่าอยู่ระหว่างการกำหนดเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการอนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

หากตรวจสอบแล้ว เอกสารสมบูรณ์ ผ่านขั้นตอนของคุรุสภาส่วนกลาง จะปรากฎ ดังภาพนี้

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 43

นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานได้

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 44

ตัวอย่าง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 45

ขอบคุณที่มา :: Facebook ครูลูกชาวนา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่