ตัวอย่าง การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรในโรงเรียน สังกัด สพฐ. บังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ตัวอย่าง การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรในโรงเรียน สังกัด สพฐ. บังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ตัวอย่าง การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรในโรงเรียน สังกัด สพฐ. บังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ตัวอย่างการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) กําหนดหลักการเบื้องต้น ในการคํานวณอัตรากําลัง ดังนี้

ตัวอย่าง การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรในโรงเรียน สังกัด สพฐ. บังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ตัวอย่าง การคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู และบุคคลากร ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. บังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ตัวอย่าง การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรในโรงเรียน สังกัด สพฐ. บังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 7
ตัวอย่าง การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรในโรงเรียน สังกัด สพฐ. บังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 8
ตัวอย่าง การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรในโรงเรียน สังกัด สพฐ. บังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 9
ตัวอย่าง การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรในโรงเรียน สังกัด สพฐ. บังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 10
ตัวอย่าง การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคคลากรในโรงเรียน สังกัด สพฐ. บังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 11

ขอบคุณที่มา : Facebook สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่