กรณีครูย้าย ต้องดำเนินการอย่างไรในระบบ DPA
กรณีครูย้าย ต้องดำเนินการอย่างไรในระบบ DPA

กรณีครูย้าย ต้องดำเนินการอย่างไรในระบบ DPA

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอเรื่องราวกรณีครูได้ย้าย หากมีคำสั่งคำสั่งย้ายออกมา ช่วงนี้มีคำถามเกี่ยวกับการย้ายเข้ามาเยอะมากโดยขอเขียนรายละเอียดให้อ่าน มี 3 กรณีเพื่อทำความเข้าใจง่าย ๆ และไม่กังวลเกี่ยวกับการย้าย ตามแนวทางการดำเนินการในระบบ DPA กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา หรือย้ายระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

กรณีครูย้าย ต้องดำเนินการอย่างไรในระบบ DPA
กรณีครูย้าย ต้องดำเนินการอย่างไรในระบบ DPA 2

กรณีที่ 1 กรณีที่ได้คำสั่งย้าย มีประกาศลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการแล้ว และคุณครูยังไม่ได้ยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทำอย่างไร?

แนะนำรอไปยื่นที่โรงเรียนใหม่ เนื่องจากคำสั่งย้ายออกมาแล้ว รอการส่งตัว ผลงานเดิมจากโรงเรียนเก่าสามารถนำไปยื่นที่โรงเรียนใหม่ได้ เช่น บางท่านอัดคลิปการสอนเสร็จเรียบร้อย แต่ยังไม่ครบคุณสมบัติ ได้ย้ายก่อน ก็นำผลงานนั้นไปยื่นในระบบ DPA ที่โรงเรียนใหม่

เมื่อคำสั่งย้ายออก และส่งตัวไปโรงเรียนใหม่ โรงเรียนเก่าจะจำหน่ายคุณครูออกจากระบบ DPA และโรงเรียนใหม่จะรับคุณครูเข้าระบบ DPA ของโรงเรียนใหม่ ดังนั้นคุณครูที่ยังไม่ได้ยื่นผลงาน รอไปยื่นที่ใหม่ได้เลยค่ะ

กรณีที่ 2 กรณีที่ยื่นผลงานไปในระบบ DPA เรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับคำสั่งย้ายทำอย่างไร?
กรณีนี้ ระบบจะดำเนินงานตามปกติ คัดเลือกกรรมการ ประเมินตัดสินผลส่งผลเข้าระบบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่รับรองผล ประกาศคำสั่งอนุมัติ ซึ่งตรงนี้จะดำเนินให้เรียบร้อย จึงโอนข้อมูลไปให้กับคุณครูที่ย้ายทุกสังกัด

กรณีครูย้ายไปต่างเขตฯ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ต้นสังกัดเดิม) แล้วแต่กรณี ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคำขอดังกล่าวในระบบ DPA จนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน

จากนั้นให้แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัดปัจจุบันทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ต้นสังกัดใหม่) พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติผลการประเมิน รวมทั้งดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

กรณีที่ 3 กรณีที่เขียนย้าย และยังไม่ได้ย้าย คิดว่าจะได้ย้าย สุดท้ายไม่ได้ย้าย ทำอย่างไร?
กรณีนี้ ให้ดำเนินงานที่โรงเรียนเดิม ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่โรงเรียนเดิม เมื่อถึงคุณสมบัติครบพร้อมยื่น สามารถยื่นได้ที่โรงเรียนเดิมค่ะ

ขอบคุณที่มา :: ครูสายบัว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่