แจก E-Book สื่อการเรียนรู้ AR เรื่อง
แจก E-Book สื่อการเรียนรู้ AR เรื่อง "มารยาทไทย มารยาในสังคม"

แจก E-Book สื่อการเรียนรู้ AR เรื่อง “มารยาทไทย มารยาในสังคม”

อ่านหนังสือE-book มารยาทไทย มารยาทในสังคมเพิ่มเติม ในรูปแบบ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม หรือ AR จัดทำโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

แจก E-Book สื่อการเรียนรู้ AR เรื่อง "มารยาทไทย มารยาในสังคม" 4
แจก E-Book สื่อการเรียนรู้ AR เรื่อง "มารยาทไทย มารยาในสังคม" 5
แจก E-Book สื่อการเรียนรู้ AR เรื่อง "มารยาทไทย มารยาในสังคม" 6

มารยาทไทย คือ ขนบธรรมเนียมและค่านิยมอันดีงามซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติ ของสังคมไทยมายาวนาน สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องความสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ การเคารพผู้อาวุโส การให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึง ระเบียบปฏิบัติและกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสม ตามกาลเทศะในโอกาสต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการอยู่ร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีในสังคม

กระทรวงวัฒนธรรม กําหนดนโยบายหลักด้านการรักษา สืบทอดมรดก ทางวัฒนธรรม และความภูมิใจในความเป็นไทย ด้วยการปลุกจิตสํานึก ส่งเสริมค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เป็นองค์ประกอบสําคัญช่วยให้การดําเนินงานวัฒนธรรมบรรลุผล

หนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคม (Thai Etiquette, Etiquette in Society) ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผู้จัดพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในการ ศึกษาเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามกาลเทศะ ทั้งในงานพิธีการ และการประกอบกิจกรรมทั่วไป อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวต่างประเทศที่ประสงค์ จะเรียนรู้เรื่องราวการปฏิบัติตนเกี่ยวกับมารยาทไทยและมารยาททั่วไปในสังคม ของไทยอีกด้วย

คลิกเปิด E-Book ที่นี่ครับ

ขอบคุณที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

บทความก่อนหน้านี้ศธ.หารือหน่วยงานด้านต่างประเทศ เตรียมจัดหาครูต่างชาติ ตั้งเป้าเริ่มสอนปีการศึกษา 2563 จำนวน 10,000 คน
บทความถัดไปกอศ. เผย เตรียมเปิดห้องเรียนอาชีวะระดับม.1-3 ในโรงเรียนสังกัดสพฐ.ทั่วประเทศ ดีเดย์ พ.ค.นี้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่