ดาวน์โหลด!!!ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564
ดาวน์โหลด!!!ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

ดาวน์โหลด!!!ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

จากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 เฉพาะการทดสอบ จำนวน 4 วิชา ได้แก่ 1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ   4) วิชาชีพครู ตั้งแต่ครั้งที่ 2/2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ได้เห็นชอบผังการสร้างข้อสอบฯ (Test Blueprint) ครั้งที่ 2/2564  ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงประชาสัมพันธ์ผังการสร้างข้อสอบฯ (Test Blueprint) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะเข้ารับการทดสอบได้ทราบและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 ต่อไป

ดาวน์โหลด!!!ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564
ผังการสร้างข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564
ผังการสร้างข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564
ผังการสร้างข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564
ผังการสร้างข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564
ผังการสร้างข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564
ผังการสร้างข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564
ผังการสร้างข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

คลิกที่นี่ !! รายละเอียดของผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) จำนวน 4 วิชา

สามารถศึกษารายละเอียดของผังการสร้างข้อสอบ(Test Blueprint)ฯ จำนวน 4 วิชา ได้ที่ shorturl.asia/401Xm ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่