รายชื่อหลักสูตรอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จํานวน 18 หลักสูตรของ คุรุสภา

รายชื่อหลักสูตรอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จํานวน 18 หลักสูตรของ คุรุสภา

จากการที่ คุรุสภา เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar จัดเต็ม 3 เฟส เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 โดยในเฟส 3 จะเป็นการจัดอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีหลายหลักสูตที่น่าสนใจ อบรมฟรี รับเกียรติบัตรจากคุรุสภาได้ฟรี วันนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำรายชื่อ 18 หลักสูตรที่น่าสนใจมาให้คุณครูได้เลือกอบรมกันครับ

 1.  “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา”
 2. “ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึงสมรรถนะ”
 3. “การเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะบน Platform Online เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน”
 4. “เสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทย : พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน”
 5. “การบริหารจัดการห้องเรียนคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ด้วย Dynamic Mathematics Software”
 6. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Education Reimagined: The Future of Learning)”
 7. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Design Thinking)”
 8. “Digital Tools อย่างง่ายเพื่อการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”
 9. “การวิเคราะห์ผลงานผู้เรียนเพื่อกำหนดประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนา”
 10. “Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ สู่ห้องเรียนออนไลน์”
 11. “การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning”
 12. “การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ให้ปัง ด้วย Line Application (AR, Avatra)”
 13. “Skills Framework for Thailand in the Post-COVID19 Era: Building Teacher’s Capacity for Student’s Skill Development กรอบทักษะไทยในยุคหลังโควิด19: เสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน”
 14. “Digital literacy for Teachers in New normal”
 15. “Literacy for Post-COVID World”
 16. “High-Leverage Classroom Practices for Post-COVID era”
 17. “การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ขอนแก่น”
 18. “การประเมินฐานสมรรถนะ (Competency – based assessment): การประเมินในห้องเรียน”
รายชื่อหลักสูตรอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จํานวน 18 หลักสูตรของ คุรุสภา
รายชื่อหลักสูตรอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จํานวน 18 หลักสูตรของ คุรุสภา
รายชื่อหลักสูตรอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จํานวน 18 หลักสูตรของ คุรุสภา
รายชื่อหลักสูตรอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จํานวน 18 หลักสูตร ของ คุรุสภา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.ksp.or.th

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด!!!ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูรู้รักษ์ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางระบบอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่