เผยแพร่ไฟล์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/ส ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดฟรี
เผยแพร่ไฟล์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/ส ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดฟรี

เผยแพร่ไฟล์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/ส ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดฟรี โดยครูนุสรา พรมวิหาร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง ข้อตกลง ว. pa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่…๑.เดือน…ตุลาคม..พ.ศ. .๒๕๖๔…ถึงวันที่…๑….เดือน…กันยายน..พ.ศ..๒๕๖๕ โดยครูนุสรา พรมวิหาร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA ) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการ ดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ของนางสาวนุสรา พรมวิหาร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ และใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการประเมินเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อมูลที่ได้จากรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA )ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

เผยแพร่ไฟล์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/ส ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดฟรี
เผยแพร่ไฟล์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/ส ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดฟรี
เผยแพร่ไฟล์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/ส ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดฟรี
เผยแพร่ไฟล์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/ส ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดฟรี
เผยแพร่ไฟล์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/ส ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดฟรี

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เชิงบวกของผู้เรียน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

เผยแพร่ไฟล์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/ส ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดฟรี 5

ไฟล์สำรอง

ขอบคุณที่มา : ครูนุสรา พรมวิหาร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1/บส ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566
บทความถัดไปว33/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่