แนะนำ 9 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนแบบ New Normal
แนะนำ 9 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนแบบ New Normal

แนะนำ 9 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนแบบ New Normal

วันเปิดเทอมใกล้เข้ามาแล้ว โรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทย ได้เริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมแบบ New Normal นี้ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจวัดอุณหภูมิของทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน, ให้นักเรียนและคุณครูสวมหน้ากาอนามัยตลอดเวลา, การจัดโต็ะเรียนให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร, ให้นักเรียนล้างมือบ่อยขึ้น และตั้งจุดแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

ตัวอย่างเช่น ที่โรงเรียนวัดหนองโพรง คุณครูภฌลดา ปรางควิรยา และเพื่อนครูอาจารย์ได้ร่วมกันทำฉากกั้นพลาสติก ให้กับนักเรียนสำหรับใช้ในห้องเรียน ถือว่าเป็นไอเดียที่ดี และสอดคล้องกับมาตรการที่กรมอนามัยได้กำหนดไว้สำหรับการเปิดเทอมแบบ New Normal ครั้งนี้ นอกจากฉากกั้นพลาสติกในห้องเรียนแล้ว โรงเรียนวัดหนองโพรง ยังได้จัดทำรูปรอยเท้าแปะไว้ที่พื้น ไว้นักเรียนได้ใช้เป็นไกด์ในการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing กันอีกด้วย 

แนะนำ 9 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนแบบ New Normal
แนะนำ 9 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนแบบ New Normal
แนะนำ 9 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนแบบ New Normal
แนะนำ 9 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนแบบ New Normal

การจัดห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึง Social Distancing ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง Twinkl Thailand เลยอยากแนะนำกิจกรรมหรือเกมส์ที่คุณครูสามารถนำไปใช้สอนเด็กๆ ในห้องเรียนแบบ New Normal กัน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษ, เพิ่มสีสันในห้องเรียน และนักเรียนก็สามารถร่วมสนุกกันได้ โดยที่ยังรักษา Social Distancing ไปในตัวอีกด้วย

เกมส์ Move Like an Animal

กิจกรรมนี้เหมาะกับเด็กเล็กชั้นอนุบาลและประถมต้น นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ และท่าทางของสัตว์ตัวนั้น คุณครูสามารถโชว์บัตรคำพร้อมอ่านให้นักเรียนฟัง เช่น “Gallaop like a zebra”, “Roll like a pig”, “Stroll like a giraffe” และให้นักเรียนแต่ละคนทำท่าทางเลียนแบบสัตว์ตัวนั้น นักเรียนสามารถยืนอยู่ที่โต๊ะของตัวเองและขยับท่าทาง ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองได้ 

Animal Movement Cards
Animal Movement Cards

ดาวน์โหลด : Animal Movement Cards

เกมส์ What’s Missing

เกมส์ทดสอบความจำแบบง่ายๆ คุณครูสามารถใช้บัตรคำศัพท์ ในการทำกิจกรรมนี้สอนเรื่องคำศัพท์ต่างๆ วิธีการเล่นคือ คุณครูแปะบัตรคำศัพท์ 5-6 อัน บนกระดาน อธิบายคำศัพท์ต่างๆ จากนั้นให้นักเรียนหลับตา คุณครูนำบัตรคำศัพท์ บางคำออก และให้นักเรียนทายว่าคำศัพท์ไหนที่หายไป บัตรคำศัพท์ของ Twinkl มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หมวดอาหารหมวดยานพาหนะหมวดสัตว์หมวดกีฬาหมวดการแสดงอารมณ์ ฯลฯ 

SEN Communication Cards Food
SEN Communication Cards Food

ดาวน์โหลด : SEN Communication Cards Food

เกมส์ What am I

เกมส์นี้ คุณครูสามารถให้นักเรียนจับคู่กัน คุณครูแจกคำใบ้ให้กับนักเรียนแต่ละคน ให้ผลัดกันเป็นคนใบ้และคนทาย และแน่นอนว่าในระหว่างทำกิจกรรม นักเรียนแต่ละคนต้องเว้นระยะห่าง Social Distancing คงไม่สามารถมีใครแอบชะโงก ดูคำตอบหรือคำเฉลยกันได้ เกมส์นี้นอกจากจะได้สนุกกับการเดาคำศัพท์จากคำใบ้แล้ว นักเรียนยังได้ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอีกด้วย 

'What Am I?' Guessing Game Cards Animal Themed
‘What Am I?’ Guessing Game Cards Animal Themed

ดาวน์โหลด : ‘What Am I?’ Guessing Game Cards Animal Themed

กิจกรรม Can you name 5?

ฝึกทักษะการพูดและความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน เริ่มจากที่คุณครูเลือกคำ Conversation Card เช่น “Name 5 farm animals”, “Name 5 jobs” “Name 5 things in your school bag”, “Name 5 months of the year” และให้นักเรียนแต่ละคนเขียน หรือเตรียมคำตอบไว้ คุณครูสามารถสุ่มให้นักเรียนตอบทีละคน โดยคนต่อไปห้ามตอบซ้ำกับคนก่อนหน้า นักเรียนก็จะได้พยายามคิดคำศัพท์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ESL 'Name 5 Things' Speaking Game
ESL ‘Name 5 Things’ Speaking Game

ดาวน์โหลด : ESL ‘Name 5 Things’ Speaking Game

เกมส์ Simon says…

เชื่อว่าคลาสเรียนภาษาอังกฤษหลายคลาสน่าจะเคยใช้เกมส์ Simon says ในการสอนเรื่องคำกริยา (Verb) แต่ใบกิจกรรม Simon says  ของเราเซ็ทนี้ คุณครูสามารถเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ คำว่า Before และ After เข้าไปได้ ตัวอย่างประโยคในกิจกรรมนี้ เช่น “Simon says jump in the air before sitting on the floor”, “Simon says put your hands on your head after sitting on the floor” นักเรียนแต่ละคนสามารถทำท่าตามคำบอกได้ โดยอยู่ที่โต๊ะเรียนของตัวเอง คุณครูสามารถคัดบางประโยคออก เช่นประโยคคำสั่ง Touch your nose เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

Before And After Simon Says Activity
Before And After Simon Says Activity

ดาวน์โหลด : Before And After Simon Says Activity

กิจกรรมอ่านอีบุ๊คไปกับ Twinkl Originals 

Twinkl มีอีบุ๊คมากมายที่มาพร้อมกับสื่อการสอนเพิ่มเติม คุณครูสามารถใช้อีบุ๊คของเราเป็นกิจกรรมในห้องเรียนได้ อีบุ๊คบางเล่มของเรามาพร้อมเสียงอ่านของเจ้าของภาษา เช่น เรื่อง The Cautious Caterpillar eBook with Audio ที่คุณครูสามารถเปิดให้นักเรียนอ่านและฟังได้ เนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละเล่มได้ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน 

The Cautious Caterpillar eBook with Audio
The Cautious Caterpillar eBook with Audio

ดาวน์โหลด : The Cautious Caterpillar eBook with Audio

เกมส์ Word Search

หลังจากที่อ่านอีบุ๊คกันไปแล้ว คุณครูสามารถสอนคำศัพท์ที่มาจากอีบุ๊คให้กับนักเรียนได้ โดยผ่านใบกิจกรรม Word Search นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้แบบไม่น่าเบื่อ Word Search ของเรามีให้เลือกมากมายหลากหลายธีม เช่น Under the seaPhonics wordsAnimals

The Cautious Caterpillar Word Search
The Cautious Caterpillar Word Search

ดาวน์โหลด : The Cautious Caterpillar Word Search

ฝึกนับเลขไปกับเกมส์ I Spy 

ใบกิจกรรมง่ายๆ ที่สอนให้นักเรียน นับเลข 1-20 คุณครูแจกใบกิจกรรม I Spy พร้อม Checklist ให้กับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนจะต้องนับจำนวนของแต่ละไอเท็ม และกรอกจำนวนที่ถูกต้องลงใน Checklist คุณครูสามารถสอดแทรกการสอนเรื่อง How many….? ในการถาม ส่วนนักเรียนก็ต้องตอบจำนวนเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนแต่ละคนอาจจะได้คำตอบไม่เท่ากัน อยู่ที่ว่าใครตาดีและนับได้รอบครอบมากกว่ากัน 

Space I Spy and Count Activity to 20
Space I Spy and Count Activity to 20

ดาวน์โหลด : Space I Spy and Count Activity to 20

กิจกรรม Guess the countries 

ทายชื่อประเทศจากคำใบ้และธงชาติ คุณครูโชว์รูปธงชาติของแต่ประเทศ พร้อมอ่านคำใบ้ นักเรียนจะได้ความรู้รอบตัวเพิ่มเติม เกี่ยวกับวัฒนธรรมและข้อมูลทั่วไปของประเทศนั้นๆ ไปพร้อมกับการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในคำใบ้ ใบกิจกรรมเซ็ทนี้เป็นประเทศในทวีปยุโรป แต่คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างทำสื่อเพิ่มเติมเป็นประเทศในทวีปเอเชีย หรือทวีปอื่นๆ ได้ 

First Level Europe Day Guess the European Country Blether Stations
First Level Europe Day Guess the European Country Blether Stations

ดาวน์โหลด : First Level Europe Day Guess the European Country Blether Stations

และนี้คือกิจกรรมที่ Twinkl Thailand อยากจะแนะนำให้คุณครูทุกท่านได้นำไปใช้ในช่วงเปิดเทอมที่จะมาถึงนี้ ถ้าคุณครูท่านใดนำไปใช้แล้ว อย่าลืมมาร่วมอยากแชร์ประสบการณ์กันได้ ผ่านคอมเมนท์ข้างล่างนี้ หรือผ่าน Twinkl Thailand Facebook Page ได้นะคะ 

หรือถ้าคุณครู มีไอเดียอยากทำสื่อการสอนเพิ่มเติมด้วยตัวเอง สามารถลองเข้าไปใช้โปรแกรมสร้างสื่อการสอนของเราที่ Twinkl Create กันได้เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.twinkl.co.th/blog/9-new-normal?utm_source=facebook&utm_medium=social

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่